Linkovi

Kosovo je ponovo važna tema - 2003-02-22


Srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je da æe zvanièni Beograd podržati formiranje srpske mini-države na Kosovu ako Zapad spreèi povratak srpskih snaga u pokrajinu koje bi obezbeðivale povratak izbeglih kosovskih Srba. U intervjuu za londonski "Tajms" a u okviru svoje kampanje zalaganja za poèetak dijaloga o statusu Kosova, Ðinðiæ je još jednom optužio meðunarodne institucije na Kosovu da u toj pokrajini stvaraju potpuno nezavisnu državu i predložio da se kosovskim Srbima daju ustavna prava i institucionana sredstva za zaštitu njihovih interesa, a prvi korak bio bi da Srbi budu priznati, kao Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sa problemom Kosova i regionalizacijom, odnosno decentralizacijom vlasti suoèiæe se i pisci novog srpskog ustava, ocenjeno je na ekspertskom skupu koji je organizovao Institut G 17. Predsednik novoosnovane partije G 17 plus Miroljub Labus smatra da æe Kosovo u buduænosti verovatno imati veæu autonomiju od Vojvodine, koja takoðe treba da ima više ingerencija nego danas. A od rešavanja tih pitanja zavisi i dalja integracija Srbije u Evropsku uniju, upozorio je Labus.

Kao treæi problem pri pisanju ustava, savetnik jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice Slobodan Samardžiæ vidi ureðenje vlasti i predlaže da u novom ustavu predsednik republike ima ovlašæenja da arbitrira izmeðu Vlade i parlamenta.

Politièari, profesori, eksperti i analitièari smatraju da ustavna rasprava nikako ne bi smelo da se pretvori u poligon novih politièkih obraèuna.

A odlazeæi predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica ocenio je da æe u sluèaju da srpska vladajuæa koalicija pokuša da nametne novi Ustav, to biti najgori i najkratkoroèniji ustav, upozoravajuæi u intervjuu beogradskoj televiziju Studio B da u srpskom Parlamentu postoji lažna veæina i da je njegova Demokratska stranka Srbije najjaèa partija u državi.

XS
SM
MD
LG