Linkovi

Jedini izlaz u transplantaciji jetre - 2003-02-22


Za razliku od mnogih drugih oblasti medicine, gde iz dana u dan dolazi do novih otrkiæa, kada je reè o hepatologiji odnosno polju medicine koje se bavi izuèavanjem jetre, vest je da nema vesti! Izuzimajuæi hepatitis tipa B,C i Delta koje izazivaju virusi, jetra relativno teško oboli ”sama od sebe“ - a kada se to desi - jedini spas je transplantacija. Najèešæa oboljenja jetre su ciroza i rak. Iako je nedavno utvrdjeno da umereno konzumiranje alkoholnih piæa spreèava oboljenje srca, alkohol, èak i u preporuèenim dozama, može imati pogubne posledice po jetru, navode struènjaci Majo klinike. Oni kažu da je èak jedno piæe dnevno za žene, ili dva za muškarce, dovoljno da jetra oboli od ciroze. Ako se tome dodaju lekovi, posebno na bazi acetaminofena, toksiènost se drastièno poveæava,dok nekontrolisano uzimanje velikih doza vitamina A, D, E i K može delovati izuzetno patogeno. Poèetak ciroze je teško utvrditi, a kada se i pojave prvi simptomi, tada je obièno kasno. Kada su u pitanju kancerogena oboljenja jetre, istraživaèi Medicinskog centra ”Montefjore“ u Njujorku su došli do nekih znaèajnih saznanja u vezi sa leèenjem pogubne vrste raka jetre koji je metastaza raka debelog creva. Oni su naime analizirali ”kriohiruršku“ metodu, kojom se izaziva odumiranje æelija na temperaturi od ispod - 50 stepeni celzijusa, i utvrdili da se i na daleko podnošljivijih -10 stepeni javlja mehanizam odumiranja patogenih æelija, bez uticaja na okolno tkivo. Oni smatraju da æe ova metoda u kombinaciji sa odreðenim lekovima biti korisna upravo za tretman pomenute vrste raka jetre, od koga u Americi godišnje umre 20.000 ljudi.

XS
SM
MD
LG