Linkovi

Broj stanovnika zemalja u razvoju munjevito raste - 2003-02-22


Svetsko stanovništvo se uèetvorostruèilo u 20-om veku, što UN ocenjuju kao rast populacije bez presedana. Stanovništvo Indije, Kine, Pakistana, Bangladeša i Indonezije æe uèestvovati sa 50 odsto u porastu svetskog stanovništva u narednih 50 godina. Meðutm, demografi UN ukazuju da globalna migracija iz ekonomskih, politièkih ili porodiènih razloga takoðe utièe na neujednaèene trendove rasta stanovništva u svetu. Prilog o tome pripremila je novinarka Glasa Amerike Lori Kasman.

Oko 175 miliona ljudi u svetu živi u zemljama u kojima nisu roðeni. To predstavlja samo 3 odsto svetskog stanovništva. Meðutim, taj procenat se više nego udvostruèio tokom poslednjih 15 godina. Prema predviðanjima UN, on æe nastaviti da raste pošto se stanovništvo zemalja u razvoju uveæava bržim tempom nego stanovništvo razvijenih zemalja. Žozef Šami je direktor odeljenja UN za stanovništvo i šef studije o migraciji. ”Gotovo celokupan porast stanovništva u narednih 50 godina odigraæe se u zemljama u razvoju, otprilike, 97 do 98 odsto. 1950. godine na svaku osobu u razvijenim zemljama dolazile su dve osobe u zemljama u razvoju. Danas je taj odnos jedan prema èetiri, a 2050. godine on æe iznositi jedan prema sedam“, kaže Šami. On navodi Indiju kao primer, ukazujuæi da æe porast stanovništva u toj zemlji tokom narednih 50 godina biti jednak ukupnom porastu stanovništva Kine, Pakistana i Bangladeša.

Drugi primer - Kina je u prvoj nedelji ove godine - do 7. januara, ostvarila porast stanovništva jednak ukupnom uveæanju stanovništva svih 25 sadašnjih i buduæih zemalja èlanica Evropske unije, tokom cele protekle godine. Takoðe se predviða da æe Afrika do sredine ovog veka imati tri puta više stanovnika od zemalja Evropske Unije.

U zemljama u razvoju, raste broj roðenja, dok u razvijenim zemljama broj novoroðenih opada, a stanovništvo u proseku sve više stari. To znaèi da sve manji broj ljudi mora da obezbeðuje funkcionisanje ekonomije i zadovoljava potrebe razvijenih društava u tom delu sveta. U takvoj situaciji, migracija dobija kljuènu ulogu.

Statistiški podaci UN pokazuju da je svaki deseti stanovnik razvijenih zemlja - imigrant. Kao primer, stanovništvo Kanade uglavnom raste zahvaljujuæi useljenicima. Donekle je slièan i sluèaj SAD, koje æe po prognozama UN sredinom ovog veka imati oko 400 miliona stanovnika.

Veæina migranata šalje deo svojih zarada porodicama u zemljama svog porekla, što prema struènjacima UN, predstavlja i znaèajan izvor prihoda tih zemalja. Na primer, u Meksiku, doznake Meksikanaca koji rade u inostranstvu iznose 6,5 milijardi dolara godišnje, što je treæi po velièini izvor prihoda te zemlje, posle nafte i turizma. Nasuprot tome, ekonomija Egipta pretrpela je velike gubitke kada su, posle zalivskog rata 1991. godine mnogi Egipæani bili primorani da napuste svoja radna mesta u zemljama Zaliva.

Izveštaj UN takoðe pokazuje da devet odsto ukupnog broja migranata èine izbeglice. Krajem 2000. godine, njih je bilo oko 16 miliona. Dve treæine izbeglica žive u zemljama u razvoju, predstavljajuæi dodatno optereæenje za njihove privrede. Roberta Koen je struènjak za humanitarna i pitanja izbeglica u Brukingsovom institutu u Vašingtonu. Ona još 25 miliona raseljenih lica dodaje brojki u izveštaju UN, pošto su to izbeglice koje ostaju unutar granica sopstvene zemlje. Taj broj predstavlja ogroman porast u odnosu na milion i 200 hiljada raseljenih lica koliko ih je bilo 1982. godine.

”Znamo da su politièke koristi koje su mnoge zemlje imale od prihvatanja izbeglica u vreme hladnog rata, kasnije - 1990-ih ustupile mesto nastojanjima da se ogranièi ulazak izbeglica. Negostoljubivost prema azilantima je postajala sve izraženija pošto je za mnoge zemlje bilo sve teže i skuplje, da prihvataju izbeglice, a ponekad je to pretilo i narušavanjem stabilnosti zemlje domaæina. Stoga je broj interno raseljenih lica poèeo da raste“, navodi Koen.

UN takoðe ukazuju u svom izveštaju da su SAD i evropske zemlje još više ogranièile priliv imigranata posle teroristièkih napada na SAD 2001. godine.

XS
SM
MD
LG