Linkovi

Traži se rasplet afere ”Orao“ - 2003-02-22


Od Èaviæa general Vord zahtjeva da izvještaj kojeg je o aktivnostima u vazduhoplovnom zavodu Orao saèinio Vrhovni savjet odbrane do 17. marta dopuni odnosno, da odgovore ko je doveo do toga vojna industrija Republike Srpske prekrši sankcije UN-a, te ko je politièki odgovoran za tako krupan propust. U kabinetu predsjednika Republike potvrdili su da su primili pismo generala Vorda. ” Mojim saradnicima u vojnom kabinetu dao sam nalog da izvrše pripreme i ne vidim ništa dramatièno niti nešto što bi moglo bti negativno. Presudan æe biti stav Vrhovnog savjeta odbrane, kojim predsjedavam i javnost æe o svemu biti obavještena,“ izjavio je Èaviæ.

Portparol SDS-a, Dušan Stojiæ rekao je da postoji bojazan, da CITIRAM afera Orao bude korištena u druge svrhe.

”Normalno je da nadležne institucije treba da se izjasne o zahtjevu SFOR-a i amerièke ambasade. SDS daje punu podršku izvještaju koji je predsjednik republike uputio komadantu SFOR-a i što se nas tièe izvještaj je potpun i sadrži taèna odreðenja èija je kakva odgovornost utvrðena“, kazao je Stojièiæ.

Sa druge strane vojnopolitièki analitièar Dragan Marèetiæ kaže kako su zahtjevi generala Vorda potpuno razumljivi. Prebaciti odgovornost za kršenje sankcija UN-a na bivšu predsjednicu Republike Srpske Biljanu Plavšiæ potpuno je ne neprihvatljivo èega je svjestan i general Vord, istièe Marèetiæ.

”Normalno je od generala Vorda da mu stvari nisu jasne jer se iz izvještaja ne vidi ko je politièki odgovoran, pošto je jasno da to nisu oni koji su navedeni u izvještaju“.

Marèetiæ je naglasio da ni SFOR ni istražitelji ambasade SAD u Bosni i Hercegovini neæe odustati od namjere da aferu Orao razriješe do kraja i zakljuèio: ”Meni je drago da se ta stvar dovede na èistac, da se zna kako stoje stvari upravo što ima sliènih stvari i kod nas ali i u Federaciji BiH. Niko sa prostora bivše Jugoslavije nije èist jer su svi trgovali sa Irakom. I Hrvatska i Bih, siguran sam i za Sloveniju, a o bivšoj SR Jugolsaviji da i ne govorim“.

XS
SM
MD
LG