Linkovi

Nemaèka strahuje od negativne reakcije u Avganistanu - 2003-02-21


Izjavi ministra Štruka prethodilo je procurivanje u javnost jednog poverljivog izveštaja nemaèkog Ministarstva inostranih poslova, u kome se kaže da se neprijateljsko raspoloženje prama Zapadu poveæava, ne samo medju pristalicama Talibana i al-Kaide, veæ i medju pripadnicima avganistanskih snaga bezbednosti. Prema tom izveštaju, avganistanski vojnici bili bi u moguænosti da ometaju rad medjunarodnih snaga za èuvanje mira u Kabulu i preseku pristup vazduhoplovnoj bazi Bagram, koju te snage koriste. U izveštaju se kaže da æe opasnost od teroristièkog napada na medjunarodne snage porasti ako izbije rat sa Irakom. Peter Štruk je rekao da bi, u sluèaju naglog pojaèanja napetosti, bilo potrebno manje od nedelju dana za evakuaciju stranih humanitarnih radnika, što bi bilo propraæeno evakuacijom vojnika. Tokom nedavne posete Avganistanu, sam ministar Štruk je bio primoran da potraži sklonište kada su dve rakete pale nedaleko od kasarne nemaèkih vojnika, u Kabulu. Predstavnik nemaèkog Ministarstva odbrane rekao je da æe povlaèenje nemaèkih vojnika biti naredjeno samo u vanrednoj situaciji.

Nemaèka i Holandija su ranije ovog meseca preuzele zajednièki komandu nad Snagama za medjunarodnu bezbednosnu pomoæ. Oèekuje se da æe se kroz nekoliko nedelja te snage sastojati od 5 hiljada vojnika iz 30 zemalja, ali æe polovina njih biti iz Nemaèke. Odluka Berlina da preuzme ulogu vodeæih snaga u Avganistanu doneta je u okviru nastojanja da se poboljšaju veze sa Sjedinjenim Državama, poremeæene antiratnim izjavama kancelara Gerharda Šredera i njegovim odbijanjem da podrži bilo kakvu vojnu akciju protiv Iraka. Šreder je oduvek govorio da bi Zapad trebalo da se usredsredi na borbu sa terorizmom, pa zato nastoji da pojaèa nemaèku ulogu u toj bitci. Slanje nemaèkih vojnika u Avganistan on vidi kao deo tog rata protiv terora.

Ministar odbrane Peter Štruk predložio je da NATO preuzme odgovornost za èuvanje mira u Avganistanu zato što je samo ogranièen broj zemalja u stanju da preuzme komandu nad Snagama za bezbednosnu pomoæ. Nemaèko-holandska komanda istièe u avgustu. NATO veæ obezbedjuje logistièku i planersku podršku tim snagama, a funkcioneri alijanse kažu da su u toku pregovori sa amerièkom vladom o tome da NATO preuzme veæu ulogu u stabilizaciji Avganistana.

XS
SM
MD
LG