Linkovi

Deca amerièkih predsednika:  trijumf i tragedija u životu prvih porodica SAD - 2003-02-20


Kod dece amerièkih predsednika iznad proseka su sledeæe pojave: alkoholizam, razvod i rana smrt. Ali, isto tako, deca amerièkih predsednika su dospevala na èelo korporacija i sticala ugled kao romanopisci, generali i -- predsednici Amerike!

”Ja, Džordž Voker Buš, sveèano se kunem da æu pošteno obavljati funkciju predsednika SAD...“

Dag Ved je napisao knjigu o deci amerièkih predsednika podstaknut jednim razgovorom sa Džordžom dabl-ju Bušom. U to vreme je radio za izbornu kampanju prvog predsednika Buša kojom je upravljao njegov sin, priseæa se Ved:

”Posle izbora, na kojima je njegov otac izabran za predsednika, sedeli smo u njegovoj kancelariji i æaskali. U sred prièe, upitao se ”A šta æe sada da bude sa mnom?“ na šta sam ja uzvratio ”A kako bi bilo da napišem knjigu o deci predsednika?“ Džordžu Bušu se dopala ideja; i ja sam 15 godina radio na pripremi materijala.“

Dag Ved kaže da su informacije koje je prikupio dosta uznemirujuæe: mnogim predsedièkim sinovima je izgleda bilo nemoguæe da podnesu pritisak velikih oèekivanja kojem su bili podvrgnuti. Mnogi su bili loši djaci, mnogi nisu bili uspešni na poslu, a neki su pretrepli nervne slomove, pak èak i izvršili samoubistvo. Drugi su pak živeli ”prebrzo“ i rano umirali. I predsednièke æerke su bile suoèene sa izazovima mada drugaèije vrste: mnoge su uzaludno žudele za pažnjom i podrškom svojih prezauzetih oèeva. Medjutim, u knjizi ”Trijumf i tragedija u životu prvih porodica Amerike“ ima i veselih sudbina i prièa o predsednièkoj deci koja su vodila pun, uspešan život, pa èak i tragedije pretvarala u pobede. Ved pominje predsednika Vilijama Henrija Harisona koji je preminuo 9 meseci posle inauguracije 1841., nakon šega je umrlo i osmore od devetoro njegove dece:

”Ostao je jedan njegov sin, Džon Skot Herison, koji mora da je posedovao neverovatnu emotivnu snagu: Ne samo da je sve to preživeo nego je i postao èlan Kongresa, a njegov sin, Bendžamin Herison, postao je kasnije i sam predsednik! To znaèi da je Skot Herison jedini sin jednog amerièkog predsednika koji je takodje bio i otac jednog amerièkog predsednika.“

Deca mnogih amerièkih predsednika živela bi izuzatno povuèeno posle odlaska iz Bele kuæe, mahom prezasiæena preteranom pažnjom koja im je poklanjana u javnosti. Medjutim, to nije bio sluèaj sa sadašnjim amerièkim predsednikom Džordžom Bušom koji je i posle poraza svog oca nastavio vrlo aktivan javni život. Medjutim, njegova sliènost sa decom prvih porodica ogleda se u želji da nastavi tamo gde je njegov otac stao, kaže Ved:

”Džon Kenedi junior je postao izdavaè nakon što je saznao da je njegov otac u stvari želeo da se se posveti tom pozivu; Tedi Ruzvelt junior stekao je Medalju èasti - a znao je da je njegov otac bio vrlo razoèaran što je sam nije dobio. Prvi predsednik Buš je bio razoèaran što za svog predsednikovanja nije uspeo da ostvari obeæanje o sniženju poreza -- njegov sin radi na tome.“

Dok se predsednik Buš priprema za akciju protiv Iraka, prisetimo se još neèega, savetuje autor knjige ”Trijumf i tragedija u životu prvih porodica Amerike“-- njegov otac je bio kritikovan da nije bio dovoljno odluèan u sukobu sa iraèkim predsednikom Sadamom Huseinom tokom rata u Persijskom zalivu.

XS
SM
MD
LG