Linkovi

Robot koji se smeje - 2003-02-19


Ljubitelji nauènofantastiènih filmova odavno veæ znaju da kompleksni kompjuterski programi mogu da se kreiraju ljudske i druge likove, sa svim moguæim izrazima lica. Ali, èik to napravite u tri dimenzije. Istraživaèi Univerziteta države Teksas, u Dalasu, uspeli su sada da konstruišu repliku ljudske glave sa licem, èiji veštaèki mišiæi mogu da naprave 28 pokreta. Na taj naèin robot, koji inaèe ima ženski lik, može da menja izraze lica - da se smeje, potsmeva, da se mršti ili da podiže obrve u znak èudjenja. Prethodna robotska glava izašla iz ove laboratorije mogla je da napravi samo èetiri izraza lica. Kao veštaèki mišiæi iskorišæeni su takozvani elektroaktivni polimeri, ugradjeni na 24 strateške taèke ispod veštaèke kože. Elektroaktivni polimer je zapravo specijalna plastika koja reaguje na prolaz elektriène struje, što je u stvari princip na kome rade i pravi, prirodni mišiæi. Oni koji su videli ovu robotsku glavu kažu da pokreti mišiæa lica deluju veoma prirodno. Osim ovoga, u oèi robota ugradjene su minijaturne video kamere koje mogu da prepoznaju i reaguju na ljude. Glava je teška oko dva kilograma, njena izrada je koštala svega oko 400 dolara, a za sada služi samo u eksperimentalne svrhe. Inženjeri robotike upozoravaju da ovakva dostignuæa ipak ne nagoveštavaju da bi nam u bliskoj buduænosti mogli biti pristupaèni roboti koji bi mogli da izgledaju i da se ponašaju slièno ljudima. Ali, robotski usisivaèi za prašinu veæ su tu.

XS
SM
MD
LG