Linkovi

Anan: Irak ne treba da bude prepreka za borbu protiv gladi - 2003-02-19


Obraæajuæi se Veæu ovog fonda, Anan je rekao da je konferencija sazvana u vreme nesigurnosti i zabrinutosti u celom svetu. On je rekao da je moguænost rata sa Irakom teško breme za celu porodicu Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar UN-a je dodao da sadašnja kriza ne bi trebalo, kako je rekao, da nam umanji odluènost u poveæanju proizvodnje hrane i borbi protiv gladi i siromaštva. Anan je pozvao na veæe investicije u seosku proizvodnju i ocenio da se negativan uticaj SIDE na ruralne zajednice, posebno u Africi, mora uzeti u obzir. Anan je izneo stav da je SIDA razlog raspada seoskih zajednica, zaostalosti, siromaštva i gubljenja kvalifikovane radne snage. Pored toga, dodao je Anan, leèenje obolelih sve je skuplje. Generalni sekretar je podsetio prisutne da su svetski lideri usvojili Milenijumsku deklaraciju UN-a kojom je uklanjanje ekstremnog siromaštva i gladi ustanovljeno kao veliki prioritet. Anan je ocenio da je prvi cilj - prepolovljavanje broja gladnih do 2015. godine - moguæe dostiæi, ali samo ukoliko svetske vlade imaju u vidu da tri èetvrtine siromašnih i dalje žive u ruralnim krajevima, i da osnovne prihode stièu u poljoprivredi i drugim seoskim aktivnostima.

XS
SM
MD
LG