Linkovi

Djukanoviæ upozorava na ”pokušaje dezinformisanja“ - 2003-02-19


Djukanoviæ je, osvræuæi se na juèerasnji susret sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Karlom del Ponte, saopštio da æe Crna Gora odgovorno izvršavati svoje medjunarodne obaveze i odgovorno participirati u realizaciji obaveza državne zajednice. Djukanoviæ je, kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, skrenuo pažnju na pokušaje širenja dezinformacija i, kako se navodi, ”neutemeljenog prebacivanja odgovornosti na Crnu Goru od strane onih koji ne izvršavaju do kraja svoj dio obaveza kada je rijeè o osobama optuženim za ratne zloèine.“ Djukanoviæ je, inaèe, nakon susreta sa koordinatorom Pakta stabilnosti jugoistoène Evrope Erhardom Busekom, koji je juèe i danas boravio u posjeti Podgorici, naglasio da prioriteti Crne Gore korespondiraju sa prioritetima Pakta stabilnosti, a to su: nastavak saradnje sa državama na jugoistoku Evrope, od ekonomije do zajednickih investicija, unapredjenje ljudskih prava i borba protiv prekograniènog kriminala.

Specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistoène Evrope Erhard Busek, crnogorskim zvaniènicima iznio je sugestiju da se proces stabilizacije i asocijacije u Crnoj Gori mora odvijati brže. On je naglasio da je zbog iraèke krize, region jugoistoène Evrope posebno dobio na znaèaju za stabilnost kontinenta i svijeta. Jedan od razloga Busekove posjete Podgorici, kako je rekao, jeste i funkcionisanje dalje saradnje u svijetlu Ustavne povelje.

”Moj utisak je da je Crna Gora brzo krenula naprijed i mi želimo da taj brzi tempo zadržimo,“ naglasio je Busek.

U današnjem susretu sa Busekom, predsjednik SDP Ranko Krivokapiæ zatražio je usaglašavanje carinskih stopa izmedju svih zemalja jugoistoène Evrope. Ukoliko bi se proces usaglašavanja zadržao samo na relaciji Crna Gora- Srbija, obrazložio je Krivokapiæ, to bi se pretvorilo u proces udaljavanja, a ne približavanja EU.

XS
SM
MD
LG