Linkovi

SAD i Britanija razmišljaju o predlaganju nove rezolucije - 2003-02-19


Uprkos nagoveštajima iz Vašingtona da bi Sjedinjene Države i Britanija mogle uskoro da predlože donošenje nove rezolucije, amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte kaže da nikakva odluka još nije doneta. Prema njegovim reèima, ”ništa nije iskljuèeno i ništa nije odluèeno.“ Kako je rekao Negroponte, još uvek se sve vrti oko iraèke saradnje i razoružavanja:

”Smatramo da bi mera njihove saradnje trebalo da bude to da li su odmah, bezuslovno i aktivno poèeli da primenjuju ovu rezoluciju, a ne to da li su ili nisu preduzeli ovu ili onu proceduru, koja ni na koji naèin ne nagoveštava njihovo potpuno poštovanje rezolucija.“

Prošle nedelje, glavni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks i direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju Muhame El Baradei, podneli su svoj najnoviji izveštaj Savetu bezbednosti, koji je podeljenih gledišta o tome da li bi inspektorima trebalo dati više vremena, ili je Irak veæ poèinio suštinsko kršenje rezolucije kojom se traži da se razoruža. Od podnošenja izveštaja Irak je dozvolio bezuslovno nadletanja špijunskih aviona tipa U-2, kao i obavljanje razgovora sa nekim od iraèkih nauènika bez prisustva iraèkog posmatraèa. U medjuvremenu, zemlje koje nisu èlanice Saveta bezbednosti takodje raspravljaju o sledeæem koraku u krizi. Mnogi od iraèkih suseda izražavaju podršku nastavljanju inspekcija, a primenu vojne sile bi odobrili samo kao poslednje sredstvo. Iranski ambasador je rekao da njegova zemlja sasvim dobro razume kakvu opasnost predstavlja Sadam Husein, i da još trpi posledice hemijskog oružja koje je Irak upotrebio osamdesetih godina. Medjutim Iran, zajedno sa skoro svim drugim iraèkim susedima, upozorava da bi rat sa Irakom mogao da ima ozbiljne posledice na region i na sam iraèki narod. Jordanski ambasador u Ujedinjenim nacijama, princ Zeid Raad Zeid al Husein, imao je sledeæu poruku za Irak:

”Jordan poziva iraèku vladu da ne propusti šansu koja joj je pružena i preuzme inicijativu tako što æe aktivno saradjivati na primeni relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti. To bi spaslo Irak, region i njegove narode od ratne nesreæe i patnji koje bi neminovno usledile.“

Slièno tome, Kuvajt, koji je 1990. godine pretrpeo iraèku invaziju, što je dovelo do Zalivskog rata, takodje je izrazio nadu da æe vojna akcija biti poslednje sredstvo, ali je kritikovao Bagdad zbog neprekidnog suprotstavljanja medjunarodnoj zajednici. Dvodnevnu debatu u Ujedinjenim nacijama zatražila je Južnoafrièka republika, koja trenutno predsedava Pokretom nesvrstanih. Južnoafrièka republika, koja se protivi vojnoj akciji i daje prednost inspekcijama, najavila je da je jedan tim inspektora na putu za Bagdad, gde bi trebalo da pomogne u procesu razoružavanja.

XS
SM
MD
LG