Linkovi

Demonstracije neæe spreèiti Buša da preduzme neophodnu akciju - 2003-02-18


Predsednik je rekao da demonstranti imaju pravo da iznesu svoje gledište. Medjutim, on je istakao da ga oni neæe spreèiti da preduzme neophodnu akciju u cilju razoružanja Iraka:

”Oèigledno je da neki u svetu ne vide Sadama Huseina kao pretnju miru. Uz dužno poštovanje, ne slažem se sa njima.“

Predsednik Buš je rekao da je Sadam Husein prkosio medjunarodnim apelima da oslobodi svoju zemlju oružja masovnog uništenja. Džordž Buš je naglasio da Iraèki lider mora biti smatran odgovornim.

”Rat je naš poslednji izbor, ali je rizik od nepreduzimanja akcije još gora opcija, bar što se mene tièe.“

On je to izjavio dok se nastavljaju konsultacije o još jednoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o Iraku. Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je izjavio da bi ona veæ ove nedelje mogla biti predložena Savetu bezbednosti, dodavši da se tekst rezolucije još uvek razmatra, ali da æe to, po njegovim reèima, biti ”relativno jednostavna rezolucija“. Britanija i Sjedinjene Države vode inicijativu za izradu nacrta tog dokumenta, dok premijer Toni Bler i dalje snažno podržava amerièku politiku uprkos masovnim protestima u Britaniji. Na pitanje novinara da li brine zbog moguæeg politièkog uticaja na vladu Tonija Blera, predsednik Buš je rekao da je premijer Bler hrabar:

”Toni Bler razume da Sadam Husein predstavlja opasnost. Toni Bler vidi da oslabljene Ujedinjene nacije nisu dobre za svetski mir.“

Takodje su postavljena pitanja o odnosima Sjedinjenih Država sa Turskom, amerièkom saveznicom koja se granièi sa Irakom i koja bi mogla da igra kljuènu ulogu u sluèaju da predsednik Buš odluèi da upotrebi silu protiv Bagdada. Predsednik Buš je izrazio uverenje da æe biti postignut sporazum o paketu pomoæi za Tursku, rekavši da ta zemlja nema boljeg prijatelja amerièke vlade. Predsednik je takodje pozdravio odluku NATO-a da pomogne ovoj èlanici severnoatlanskog saveza da se pripremi za odbranu ukoliko dodje do vojne akcije protiv Iraka.

XS
SM
MD
LG