Linkovi

UN poèinje vakcinaciju dece u Iraku - 2003-02-18


UNICEF nije direktno povezao vakcinaciju dece sa moguæim ratom u Iraku, ali je istakao da se napori za zaštitu dece odvijaju u senci tekuæe medjunarodne debate oko moguæeg konflikta u Iraku. Portparol UNICEF-a Vivina Belmonte (Wivina Belmonte) kaže da je vreme od najveæeg znaèaja i da æe, poèevši od 23. februara, više od 14 hiljada zdravstvenih radnika biti rasporedjeno po raznim delovima Iraka. U akciji od vrata do vrata oni æe se pobrinuti da svako dete mladje od 5 godina primi vakcinu protiv deèije paralize. Belmonteova je dodala da je Irak 1999. godine zadesila epidemija deèje paralize, ali da u poslednje tri godine nije bilo prijavljenih sluèajeva.

”Kao što znate, deèja paraliza je bolest koja ne poznaje granice: Ako se ljudi kreæu, i bolest se širi, i to je ono što najviše brine. U tom smislu, naglasak na vakcinaciji protiv deèje paralize je na tome da se osigura da se epidemija ne ponovi.“

Komesarijat UN za izbeglice procenjuje da bi - u sluèaju rata u Iraku - u susedni Iran, Tursku, Jordan ili Siriju moglo da izbegne izmedju 600 hiljada i milion i po ljudi. UNICEF je saopštio da je vakcinacija protiv deèijih boginja od najveæe važnosti za zaštitu dece u Iraku od ove paralizujuæe bolesti, kao i za spreèavanje epidemije u regionu. Takodje se dodaje da je važno registrovati decu koja prethodno nisu vakcinisana protiv boginja. Portparol UNICEF-a Vivina Belmonte kaže da blizu pola miliona iraèke dece mladje od pet meseci nije vakcinisano protiv boginja.

”Svesni smo da je ovo veliki izazov za nas, zato što treba da dopremo ne samo do dece koja imaju manje od pet godina, veæ i do one uzrasta od 6 do 12 godina, od kojih mnoga nisu vakcinisana protiv boginja sredinom 90-tih godina, usled nestašice vakcine. Ako porodice poènu da se kreæu boginje æe se lako širiti i to može da bude fatalno po decu.“

UNICEF je saopštio da su deca u Iraku izuzetno ugrožena. Prema procenama svetske organizacije, jedno od svakih osmoro dece u Iraku, umre pre navršene pete godine života, što predstavlja jednu od najgorih stopa smrtnosti dece u svetu. Dodaje se i da je jedna treæina dece u Iraku neuhranjena, a da èetvrtina nema pristup zdravoj vodi za piæe.

XS
SM
MD
LG