Linkovi

Iraèki nauènici pristaju na snimljene razgovore - 2003-02-18


Inspektori UN su juèe saopštili da mnogi iraèki nauènici pristaju da razgovaraju sa njima ali jedino pod uslovom da ti razgovori budu snimljeni, što je neprihvatljivo za inspektore. Struènjaci UN veruju da bi iraèki nauènici bili otvoreniji da se razgovori ne snimaju. Funkcioneri iraèke vlade su saopštili da nauènici brinu da bi njihove izjave mogle da budu pogrešno protumaèerne ili izmenjene tokom privatnih razgovora. Do sada su jedino tri iraèka nauènika obavila privatne razgovore sa inspektorima. U medjuvrmenu, inspektori su danas posetili brojne lokacije u Bagdadu i okolini u potrazi sa oružjem masovnog uništenja. Inspektori su posetili jedan pogon hemijske industrije, fabriku eksploziva, fabriku elektornske opreme, fabriku elektriènih kablova i transformatora, fabriku mleènih proizvoda i postrojenje za remont raketa. Inspektori su posetili i fabriku koja proizvodi rakete za koje oni smatraju da su zabranjene, pošto navodno mogu da premaše domet od 150 kilometara, koji je dozvoljen od strane UN. Irak smatra da su ove rakete, tipa Al-Samud, u skladu sa rezolucijom UN, navodeæi da æe, kada budu opremljene sistemima za navodjenje i kontrolu leta njihov domet biti u okviru ogranièenja od 150 kilometara. Medjutim, Irak æe možda morati da uništo te rakete ili æe, u protivnom, biti suoèen sa optužbama da je suštinski prekršio rezoluciju UN. Inspektori UN su poèeli takodje da koriste osmatraèke avione tipa U-2 u potrazi sa zabranjenim nuklearnim, biološkim i hemijskim oružjem. Prvi letovi ovih aviona opremljenih usavršenim radarskim i fotografskim uredjajima obavljeni su juèe.

XS
SM
MD
LG