Linkovi

Nastavljeno neslaganje na vanrednom samitu EU u Briselu - 2003-02-17


elika Britanija i Španija podržavaju amerièku tvrdu liniju u pristupu krizi u Iraku, dok Francuska i Nemaèka predvode grupu zemalja koje su protiv svake vojne akcije. Francuski predsednik Žak Širak i britanski premijer Toni Bler su, po dolasku u sedište EU gde ce se najveratnije o Iraku razgovrati do duboko u noc, ponovo potvrdili svoje stavove. Širak je izjavio da æe se Francuska usprotiviti drugoj rezoluciji UN, kojom bi se u ovoj fazi odobrila upotreba sile protiv Iraka, dok je Bler izjavio da æe upotreba sile biti neophodna ukoliko se Irak ne razoruža mirnim putem. Medjutim, iako je malo verovatno da æe lideri prevaziæi razlike u gledištima, Grèka, koja u ovom trenutku predsedava EU, veruje da su lideri voljni da izbegnu pogoršavanje podela u uniji.

Diplomate EU tvrde da se na samitu ne raspravlja o Iraku, veæ o tome da Evropa u momentima medjunarodnih kriza treba da govori moænim ujedinjenim glasom. Ministri inostranih poslova zemalja EU su tokom dana održali serije razgovora, a diplomate kažu da se naèelno slažu sa tim da inspekcije UN treba da se nastave. Ono o èemu se ministri ne slažu, prema reèima diplomata je, koliko vremena treba dati inspektorima za naoružanje. Britanski ministar inostranih poslova Džek Stro je izjavio da podržava diplomatski pristup rešenju krize, ali da insistira da se rezolucija 1441 UN, podrži i pretnjom o upotrebi sile.

”Rezolucijom 1441 podrazumeva se da ona mora biti podržana legitimnom pretnjom o upotrebi sile; dakle ukoliko to bude bilo neophodno i opravdano sila može da se upotrebi“, ukazao je Strou.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednbost, Havijer Solana je izjavio da veæina zemalja smatra da, èak i da rat na kraju bude neophodan, prethodno treba iscrpeti sve naèine za mirno rešenje krize. Solana je rekao da moraju prvo da se iscrpe svi elementi diplomatije i da se na svaki naèin obezbedi nastavak rada inspektora.

Diplomate EU kažu da 15 zemalja èlanica pokušava da naše zajednièki jezik i primeæuju da je Nemaèka, koja se protivi ratu protiv Iraka, èak i ukoliko bude sankcionisana od strane Saveta bezbednosti UN, napravila pozitivan korak ka pregovorima. Prema diplomatama EU, ukoliko Unija postigne konsenzus da se u krajnjoj instanci može pribeæi upotrebi sile, Nemaèka je dala signal da se neæe usprotiviti takvom stavu.

XS
SM
MD
LG