Linkovi

U sluèaju rata u Iraku moguæa najteža humanitarna katastrofa - 2003-02-16


Švajcarski funkcioneri su predoèili da bi gotovo sigurno došlo do teške humanitarna kriza u Iraku i u susedstvu Iraka ukoliko izbije rat. Šef Švajcarske agencije za razvoj i saradnju Valter Fist je ukazao da iraæki narod sada živi pod mnogo težim uslovima nego što je živeo na kraju Zalivskog rata 1991. godine. Prema njegovim reèioma, mnogi Iraèani su neuhranjeni i oboleli zbog dugogodišnjih sankcija. Fist je naveo da šezdeset odsto iraèkih stanovnika zavisi od hrane koju prima na osnovu programa Ujedinjenih nacija nafta za hranu. Prema Fistovoj oceni, posledice raspada tog programa zbog rata bile bi katastrofalne za iraèki narod.

“Bila bi to katastroifa nikada vidjena ni u jednoj zemlji tokom više godina. Jedan broj medjunarodnih aktera verovatno ne bi bio u stanju da se odmah uhvati u koštac sa katastrofalnom situacijom“, smatra Fist.

Švajcarska vlada je pozvala na humanitarnu konferenciju u Ževeni trideset zemalja, ukljuèujuèi pet zemalja stalnih èlanica Saveta bezbednosit Ujedinjenih nacija. Poziv su odbile jedino SAD sa obrazloženjem da nije jasno kako bi konferencija u Ženevi išta doprinela zamašnim humanitarnim pripremama koje su veæ u toku. Švajcarski zvaniènici su ukazali da nisu pozvali Irak jer su želeli da izbegnu da se humnaitarni sdastanak pretvori u politièki dogadjaj. No, jedan broj agencija Ujedinjenih nacija i medjunarodnih agencija se odazvao pozivu. Tokom konferencije razmenjene su informacije i zamisli o suoèavanju sa posledicama bilo kakvog konflikta sa Irakom. Prema proceni Ujedinjenih nacija, humanitarna pomoæ bi bila potrebna milionima civila u Iraku i Iraènanima izbeglim u susedne zemlje æiji broj bi se kretao od šesto hiljada do milion i petsto hiljada. Valter Fist je predoèio da svim humanitarnim agencijama koje su uèestvovale na konferenciji u Ženevi nedostaju finansijska sredstva.

“ Neki donatori imaju mehanizam na osnovu kojeg æe dati finansijski doprinos jedino u sluèaju rata. Sada se mora tragati za doprinosom da bi se olakšao teret ili smanjila cena rata“, naglašava Fist.

Od decembra prošle godine Ujedinjene nacije traže još stotinu miliona dolara za hranu i druge humanitarne potrepštine u tom regionu u sluèaju rata. Do sada je priloženo manje od polovine te svote , uglavnom od strane SAD.

XS
SM
MD
LG