Linkovi

Amerièki državni podsekretar, Džon Bolton o Iraku i Severnoj Koreji - 2003-02-13


Dž.B.: Ukoliko se uspostavi da je vojna akcija protiv Iraka neizbežna, SAD æe preduzeti takvu akciju sa velikom koalicijom zemalja, koje bi podržale takvu kampanju na razne naèine. Veæina tih zemalja neæe biti angažovana u direktnoj vojnoj akciji ili obezbedjenju vojnog materijala, ali veæ postoji koalicija od preko 30 zemalja širom sveta, koje su obeæale da æe pružiti logistiæku podršku, pravo na korišæenje baza i vazdušnog prostora. S obzirom na globalnu prirodu takve vojne kampanje, ukoliko do nje dodje, takva saradnja bi bila veoma važna. I dalje intenzivno radimo na tome da NATO pruži podršku odbrani Turske i da ustanovimo kakvu drugu podršku bi mogao da obezbedi, uprkos izvesnom protivljenju unutar alijanse. Predsednik Buš pridaje veliku važnost razrešenju iraèkog pitanja i svesrdno je angažovan na tome.

B.M.: U kom momentu bi SAD smatrale da Irak saradjuje na zadovoljavajuæi naèin da bi se izbagao rat?

Dž.B.: Usvajanjem rezolucije broj 1441 Savet bezbednosti UN je jasno predoèio da je ovo poslednja šansa Iraku da posle 12 godina odbijanja ispuni zahteve te rezolucije. Ovoga puta Irak mora da podnese detaljnu, taènu i kompletnu deklaraciju i da aktivno saradjuje sa vojnim inspektorima svetske organizacije. Na žalost, deklaracija koju je Irak podneo Savetu bezbednosti 7. decembra prošle godine, sadržala je brojne i znaèajne omaške i netaènosti, dovoljno ozbiljne da državni sekretar Kolin Pauel izjavi da sama deklaracija predstavlja materijalno kršenje iraèkih obaveza predvidjenih rezolucijom 1441. Dr. Bliks je takodje izjavio da Irak ne saradjuje u potunosti sa vojnim inspektorima UN. Bliks je ukazao da Irak još uvek nije prihvatio da mora da se liši svog oružja masovnog uništenja. Zahtevana promena ponašanja Iraka trebalo bi da bude sveobuhvatna.

B.M.: Da li bi moguæi rat protiv Iraka smanjio amerièke vojne obaveze i prisustvo u raznim delovima sveta, ukljuèujuæi Balkan?

Dž.B.: Stav administracije je da ukoliko vojna akcija protiv Iraka postane nužna, mada o tome još nije doneta konaèna odluka, SAD i koalicioni partneri mogu da uèine ono što je potrebno bez slabljenja amerièkog vojnog prisustva širom sveta. Veliki broj rezervista pozvan je na aktivnu dužnost, a oèekuje se još veæi, pošto smo rešeni da ispunimo sve naše obaveze. Naši vojni planeri imaju sve to na umu, posebno u sluèaju Balkana, bez obzire na naše obaveze u Iraku. Iraèka angažovanost ne bi doprinela slabljenju NATO-a ili evropskog angažovanja u tom regionu. Mislim da je to važno naglasiti. Želimo da pružimo uveravanja da naša usredsredjenost na iraèko pitanje neæe doneti zapostavljanje drugih važnih obaveza SAD širom sveta.

B.M.: Neki analitièari veruju da Severna Koreja predstavlja veæi problem od Iraka, ali se u sluèaju te zemlje ne razmatra vojna opcija. Šta je razlog tome?

Dž.B.: Kao što je predsednik Buš rekao u vezi sa Severnom Korejom, na stolu su sve opcije. Predsednik, medjutim, želi da se dva zasebna severnokorejska programa izgadnje nuklearnog oružja reše na miroljubiv naèin. Predsednik nam je dao insturkcije da se u tom smislu što više diplomatski angažujemo. Nadamo se da æe Medjunarodna agencija za atomsku energiju izneti taj sluèaj pred Savet bezbednosti. Po našem mišljenju, Savet bezbednosti je odgovarajuæe telo za razmatranje severnokorejskog problema, koji direktno ugrožava naša medjunarodna nastojanja na spreèavanju širenja nuklearnog oružja. Smatramo da je to ozibljna stvar i zbog toga verujemo da bi to pitanje trebalo rešiti u Savetu bezbednosti, jer je to telo odgovorno za rešavanje pretnji i opasnosti po medjunarodni mir. Ne potcenjujemo opasnost od onoga što Severna Koreja èini, i što predstavlja kršenje medjunarodnih obaveza te zemlje. Medjutim mi smatramo da je važno da se iraèki problem privede kraju. Mi se tim problemom bavimo veæ više od 12 godina. Sada je vreme da se rezolucije Saveta bezbednosti UN sprovedu u delo. Mi takodje veoma aktivno radimo na pitanju severnokorjeskog problema i veoma smo zabrinuti u vezi sa time. Veoma aktivno saradjujemo sa prijateljskim i saveznièkim zemljama, kako u regionu tako i u Savetu bezbednosti - na rešenju tog problema.

XS
SM
MD
LG