Linkovi

Kolin Pauel sutra ponovo u Savetu bezbednosti - 2003-02-13


Državni sekretar Kolin Pauel je veæ dao jasno do znanja da Irak nije položio test iz razoružavanja koji je naložio Savet bezbednosti . Pauel æe uèestvovati na sutrašnjem sastanku da bi izmedju ostalog,-kako navode njegovi pomoænici- apelovao protiv oèekivanog predloga Francuske i Nemaèke da se produži misija vojnih inspektora u Iraku. Pauel je upozorio na juèerašnjem pretresu u Kongresu da æe verodostojnost Saveta bezbednosti biti ugrožena ukoliko ne prinudi Irak da se povinuje rezoluciji o razoružavanju donetoj u novembru prošle godine. Pauel je ukazao da æe se suoèiti sa svojim francuskim i nemaèkim kolegama zbog njihovih motiva za dalje odgadjanje.

“Francuska i Nemaèka se opiru. One zahtevaju produženje inspekcija i više vojnih inspektora. Upitaæu ih zbog èega više inspektora ? I - koliko još vremena? Ili vi samo odlažete zbog odlaganja da bi se Sadam Husein izvukao i da ne bude razoružavanja? To je izazov sa kojim æu ih ponovo suoèiti u petak i iduæe nedelje kada se nastavi debata o tom pitanju.“

Francuska cirkuliše predlog u Ujedinjenim nacijama da se udvostruèi, i vremenom utrostruèi broj vojnih inspektora Ujedinjenih nacija u Iraku i da proces inspekcija bude u suštini vremenski neodredjen. Državni sekretar Pauel je naglasio na juèerašnjem pretresu U Kongresu da nema sumnje da Irak ne saradjuje shodno osmoj rezoluciji od novembra prošle godine i da se Savet bezbednosti bliži “trenutku istine.“ Pauel je ponovio da su Sjedinjene Države spremne da upotrebe silu, ukoliko bude potrebna, da bi prinudile irak da se razoruža.

“Ne volim rat. Bio sa u ratu. Poslao sam ljude u rat. Video sam kako prijatelji ginu u ratu. Niko ne želi rat, ali rat je ponekad neophodan kada je potrebno da se održi medjunarodni red. Sjedinjene Države su spremne da predvode koaliciju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, ali ukoliko Ujedinjene nacije ne stupe u akciju i pokažu svoju irelevantnost, Sjedinjene Države su spremne da sa koalicijom voljnih zemalja u akciju. “

Oèekuje se da æe Francuska, Nemaèka i Rusije, glavne protivnice ranoj upotrebi sile protiv Iraka u Savetu bezbednosti, takodje poslati svoje ministre inostranih poslova na sutrašnji sastanak. Biæe to drugi nastup državnog sekretara Pauela u Savetu bezbednosti tokom prošle dve nedelje. Petog ovog meseca Pauel je podneo izveštaj o kršenjima rezolucija Ujedinjenih nacija o zabranjenom oružju od strane Iraka.

XS
SM
MD
LG