Linkovi

Šreder brani politiku svoje vlade - 2003-02-13


Kancelar Šreder, pod udarom kritike opozicije u zemlji, ustao je u odbranu anti-ratne politike svoje vlade. Vojni inspektori Ujedinjenih nacija treba da nastave svoju misiju u Iraku i treba im dozvoliti više vremena za to, rekao je Šreder, dodavæi da kršenje rezolucije 1441 ne znaèi automatsko ovlašæenje za rat. U rezoluciji stoji da kršenje njenih odredbi povlaèi “ozbiljne posledice”. Oèekivalo se da æe kancelar Šreder izneti detalje francusko-nemaèkog plana u cilju izbegavanje rata, koji je bio predmet brojnih komentara. Meðutim, Šreder je samo ponovio elemente plana za jaèanje vojnih inspekcija, koji je prošle nedelje predložio u Ujedinjenim nacijama francuski ministar inostranih poslova, Dominik de Vilpen (Dominique de Villepin). Nemaèki kancelar je takoðe rekao da meðunarodna zajednica treba da usredsredi pažnju na borbu protiv terorizma. Rat protiv Iraka samo æe podstaæi fanatizam u muslimanskom svetu, naglasio je Šreder.

“Oni koji žele da razreše krizu vojnim sredstvima treba da odgovore na pitanje da li æe to osnažiti meðunarodnu koaliciju protiv terorizma, u koju je ukljuèeno 50 muslimanskih zemalja, ili æe ugroziti taj savez, ako ne i razbiti ga, što bi dovelo do katastrofalnih posledica u borbi protiv meðunarodnog terorizma,” rekao je Šreder.

Šreder je takoðe izrazio svoju podršku NATO savezu, u kojem su Nemaèka, Francuska i Belgija blokirale pripreme za odbranu Turske u moguæem ratu sa Irakom.

“Jasno je da poštujemo naše obaveze u NATO-u. Savez pomaže èlanicama koje su u opasnosti, i to se oèigledno odnosi na Tursku, koja može da raèuna na našu solidarnost kada takva opasnost bude nastupila”.

Nemaèki kancelar je, meðutim, rekao da nema nameru da odustane od veta na planove NATO-a za zaštitu Turske, pre sutrašnjeg izveštaja šefova vojnih inspektora UN-a u Savetu bezbednosti. Nemaèki ministar odbrane, Peter Štruk (Struck) je kasnije saopštio da æe Berlin okonèati svoju blokadu u subotu. Meðutim, diplomate u NATO-u kažu da nije jasno da li æe Francuska i Belgija uèiniti to isto.

XS
SM
MD
LG