Linkovi

Nemaèka podržala francuski predlog - 2003-02-13


Nemaèki ambasador u UN, Gunter Pliger (Pleuger), izjavio je da je na Francuskoj da odluèi da li æe radnu verziju, koja je veæ u opticaju u Savetu bezbednosti, predstaviti kao novu rezoluciju. Medjutim, on je dodao da Nemaèka, inaèe trenutno predsedavajuæi SB, podržava predlog za proširenje potrage za biološkim, hemijskim i nuklearnim oružjem u Iraku. Dokumentom èije usvajanje je pokrenula Francuska predlaže se detaljan plan o udvorstruèavanju ili èak utrostruèavanju broja inspektora u Iraku, sa postojeæih 110 na èak 360. Kako stoji u dokumentu, cilj je da se ”inspekcije intenziviraju i prodube, i da se inspektorima omoguæi da istražuju na lokacijama koje obuhvataju veliku površinu“. Takodje se ponovo apeluje na Savet bezbednosti da zatraži od Iraka da ”saradjuje odmah, aktivno i bezuslovno“. Medjutim, administracija predsednika Buša, koju podržava Britanija, saopštila je da je Irak do sada imao više nego dovoljno vremena da promeni stav prema inspekcijama. ... Upitan za komentar o Francuskom dokumentu, portparol amerièke misije pri Ujedinjenim nacijama, Rik Grinel (Rick Grinell) izjavio je da æe poveæanje broja inspektora biti beskorisno zato što Irak odbija da saraðuje.

”Radi se o tome da nije bitno koliko æemo inspektora poslati, ukoliko postoji vlada koja ne želi da saraðuje i koja æe da prikriva oružje. Oni ne pokazuju volju da se razoružaju i inspektori moraju da igraju igru da pronadju ono što traže. Potrebno je da se bude otvoren za saradnju, a oni to nisu.“

Diplomatski napori i u SAD i u Evropi nisu uspeli da reše neslaganje oko toga da li treba da se nastave inspekcije ili da se ovlasti vojna akcija. Neki èlanovi Saveta bezbednosti, kao što su Bugarska i Španija, podržali su amerièki i britanski stav o Iraku. Medjutim, medju onima koji se sa njim ne slažu su stalne èlanice sa pravom veta: Francuska, Rusija i Kina. Francuska je prošle nedelje nagovestila svoj plan Savetu bezbednosti, i to posle izlaganja amerièkog državnog sekretara Kolina Pauela o informacijama do kojih su došle obaveštajne službe, a kojima je trebalo ubediti Savet bezvednosti da preduzme dalju akciju u cilju razoružanja Iraka. Francuska je pustila u opticaj preliminarni plan koji predvidja veæi broj inspektora, nekoliko dana uoèi dugo išèekivanog izveštaja o napretku inspekcija, koji u petak Savetu bezbednosti treba da podnesu šef inspektora UN za naoružanje Hans Bliks i direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju Muhamed El Baradej. Rasprava o njihovom izveštaju odvijaæe se tokom prve polovine iduæe nedelje, a u debati æe uèestvovati i zemlje koje nisu èlanice Saveta bezbednosti.

XS
SM
MD
LG