Linkovi

Buš oèekuje snažnu akciju Ujedinjenih nacija - 2003-02-13


Predsednik Buš je imao dvostruku poruku. Rekao je mornarima da budu spremni za borbu i istakao da æe Sjedinjene Države upotrebiti svu svoju moæ da poraze Sadama Huseina. Istovremeno, predsednik je apelovao na Ujedinjene nacije da ispune svoju odgovornost.

”Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može sada da odluèi da li je rešen da nametne svoje rezolucije. “

Uprkos znacima protivljenja zemalja stalnih èlanica Saveta bezbednosti-Francuske, Kine i Rusije-predsednik Buš je izrazio uverenje da æe Ujedinjene nacije osigurati primenu svojih rezolucija o razoružavanju Iraka.

“ Uveren sam da æe slobodne nacije pokazati èvrstinu i hrabrost u suoèavanju sa stvarnim pretnjama miru i slobodi.“

Predsednik Buš se obratio mornarima okupljenim na pristaništu pomorske baze Mejport blizu Džeksonvila u Floridi. Jedan broj mornara je astojao pred njim u plavim mornarskim kapama i uniformama, dok su ostali stojali na palubi prodova ukotvljenih u blizini. Mornari su propratili predsednikov govor klicanjem i zarekli su se da æe poraziti Sadama Huseina u sluèaju rata. Predsednik Buš je još jednom predoèio da se Sadam Husein ne razoružava nego obmanjuje. Prema predsednikovim reèima, Amerika æe da se bori , ukoliko bude potrebno, protiv opresora Iraka a ne naroda Iraka. Predsednik istakao da se amerièka vojska ne bori da osvaja nego da oslobadja.

“Ova velika nacija veæ stavlja planove i zalihe na mesto da bi hrana i drura humanitarna pomoæ brzo doprla do iraèkog naroda. Želimo èak i više od poraza terora, težimo da unapredimo slobodu u svetu mira.“

Predsednik je èvrstim glasom apelovao na oružane snage i amerièku javnost da se preipreme za moguæi rat. Predsednik je jednostavno rekao mornarima “ pozvani ste da branite našu slobodu.“

”Amerièke oružane snage su hrabre i spremne. Prevladaæe stvar slobode. “

Šef vojnih inspekcija u Iraku Hans Bliks podneæe sutra Savetu bezbednosti novi izveštaj. Isvremeno, amerièki državni sekretar Kolim Pauel sastaæe se sa funkcionerima zemalja èlanica Saveta bezbednosti koje žele da se se dodeli više vremena i osoblja za inspekcije a manje govori o ratu.

XS
SM
MD
LG