Linkovi

Neptost na jugu Srbije - 2003-02-13


Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da preduzima pojaèane preventivne mere bezbednosti zbog opasnosti od teroristièkih napada, posebno na jugu Srbije. Meðunarodna borba protiv terorizma kao i planovi pojedinih teroristièkih grupa na Kosovu i Metohiji i u regionu stvaraju realnu opasnost od razlièitih oblika teroristièkih ataka u našoj Republici i posebno na jugu Srbije, saopštila je srpska policija, a njen ministar Dušan Mihajloviæ tim povodom je rekao da e policija poveæala mere bezbednosti i upozorili nosioce državnih ovlašæenja, ukljuèujuæi i vlasnike velikih privatnih firmi da i oni preispitaju planove obezbeðenja i da podignu na viši nivo zaštitu svojih objekata i radnika.

U obraæanju èlanovima Odbora za bezbednost Skupštine Srbije ministar Mihajloviæ je rekao da ima indicija da æe neke teroristièke organizacije sa Kosova i Metohije možda pokušati neke akcije. ”Ova zemlja raspolaže sa dovoljno snaga da može da odgovori na svaki teroristièki izazov i na zloupotrebu dogovora o normalizaciji stanja na jugu Srbije koju vrše ekstremne i politièke grupacije da bi imali pokriæe za nesmetani nastavak kriminalnih aktivnosti na tom podruèju,“ rekao je ministar Mihajloviæ.

A srpski premijer Zoran Ðinðiæ tvrdi da je Srbija u stanju da se maksimalno suprotstavi terorizmu na jugu Srbije i da je tolerancija vlasti u Beogradu dostigla svoju granicu i Srbija æe kao svaka normalna država na svako nasilje reagovati merama kojima država raspolaže, što znaèi suzbijanjem tog nasilja korišæenjem policijskih snaga koje su u dovoljnoj meri prisutne na jugu Srbije.

Ðinðiæ je novinarima rekao da æe se državni i nacionalni interes Srbije rešavati iskljuèivo u zemlji, a ne u Vašingtonu, Briselu ili nekom drugom centru. Izjavu direktora odeljenja za Balkan vašingtonskog Instituta za mir, Danijela Servera, da se Vlada Srbije bavi Kosovom zbog predizbornih aktivnosti, Ðinðiæ je ocenio kao notornu glupost. ”Oni koji organizuju tajne sastanke treba da shvate da je došlo drugo vreme, da je ovo demokratska Vlada sa meðunarodnim kredibilitetom i da ne postoji nikakvo opravdanje da se o politici zemlje koja ima takvu vladu raspravlja u nekim drugim centrima,“ rekao je premijer Ðinðiæ i javno upitao Danijela Servera i ostale, kako je rekao, ”albanske lobiste u Sjedinjenim Amerièkim Državama,“ da li razmišljaju o amerièkoj deci koja umiru od droge koju albanska mafija prodaje u Americi i od tog novca finansira svoje lobiste.

XS
SM
MD
LG