Linkovi

Internet veza preko prikljuèka za šporet - 2003-02-12


Odavno je poznato da elektrièni provodnici mogu istovremeno da provode razne vrste struje, koje se medjusobno ne mešaju i iz pomoæ naroèitih uredjaja mogu da se razdvoje jedne od drugih. Na primer, firme za distribuciju elektriène energije istim žicama kojima vam dostavljaju struju za grejanje i osvetljenje, šalju signale za ukljuèivanje i iskljuèivanje takozvanih dvotarifnih brojila, ili pak signale za komunikaciju izmedju svojih postrojenja. Nekoliko firmi u Sjedinjenim Državama sada intenzivno radi na razvoju uredjaja za korišæenje niskonaponske mreže za prikljuèivanje na internet. Ovo bi naroèito bilo pogodno za udaljena naselja, koja imaju struju ali nemaju èak ni obiène telefonske prikljuèke, a kamoli takozvane širokopojasne. Zbog smetnji koje nastaju u vodovima visokog napona, signal bi donekle morao da ide telefonskim ili optièkim kablom, ali bi na zgodnom mestu mogao da se ubacuje u niskonaponsku mrežu i dovodi do korisnika. Ovakva vrsta prikljuèka donela bi ogromne uštede internet provajderima, a samim tim smanjila meseènu pretplatu korisnicima. Jedna elektrodistribuciona kompanija u državi Oregon, velikoj teritoriji sa relativno retkim i medjusobno udaljenim naseljima, namerava da veæ ovog leta poène sa eksperimentima na terenu. Ukoliko eksperimenti budu uspešni, to bi moglo da ima dalekosežne posledice. Jedna od najoèiglednijih je moguænost da u bliskoj buduænosti svi kuæni aparati postanu pametni i da preko interneta šalju i primaju razlièite podatke.

XS
SM
MD
LG