Linkovi

Solana umanjuje znaèaj nesuglasica u NATO-u - 2003-02-12


Havier Solana kaže da je uveren da æe zemlje èlanice NATO-a prevaziæi razlike u stavovima oko planiranja eventualnog rata u Iraku. On je rekao da bi problem mogao biti rešen poèetkom iduæe nedelje. Francuska, Nemaèka i Belgija su, naime, prekjuèe odbile da odobre slanje trupa u cilju pružanja podrške èlanici NATO-a, Turskoj. Te tri zemlje smatraju da slanje pomoæi sada nije neophodno dok su diplomatska nastojanja za razoružanje Iraka još uvek u toku. Sjedinjene Države medjutim, žele neposrednu zaštitu za Tursku, koja je jedina zemlja èlanica NATO-a koja se granièi sa Irakom i sa èije teritorije bi bio pokrenut napad na Irak pod vodjstvom SAD. U izjavi koju je danas dao u Seulu, Solana je nastojao da umanji neslaganja unutar NATO-a, rekavši da bi Turska bila zaštiæena ako i kada rat izbije:

”U ovom trenutku postoje dve zemlje koje misle da nije neophodno poèeti sa planiranjem. U ovom momentu nema opasnosti za zemlje NATO-a. Medjutim, kao što sam rekao, možete biti sigurni i mogu vam garantovati da æe, ukoliko Turskoj bude potrebna pomoæ, ona biti pružena od strane svih èlanica NATO-a.“

Gospodin Solana je takodje bivši generalni sekretar NATO-a. Njegove reèi su osnažile stav njegovog naslednika Džordža Robertsona - da je skoro rešenje spora verovatno. Vašington želi da NATO pošalje avione sa radarskim sistemima za rano upozoravanje, rakete zemlja - vazduh i jedinice za dekontaminaciju kako bi se Turska zaštitila od potencijalne odmazde Iraka ukoliko izbije rat. Sjedinjene Države nastoje da primoraju Irak da postupi u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija za razoružanje. Vašington kaže da æe, ukoliko se Bagdad ne razoruža, biti neophodno da se upotrebi vojna sila da bi se iraèki režim primorao na to. Francuska i Nemaèka, medjutim, smatraju da bi vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija moralo biti pruženo još vremena da pronadju i unište eventualne zabranjene programe naoružanja u Iraku.

XS
SM
MD
LG