Linkovi

Èlanovi Senata kritikovali predstavnike administracije - 2003-02-12


Amerièki zvaniènici koji su svedoèili u senatskom odboru za spoljnopolitièke odnose nisu imali odgovore na mnoga pitanja zakonodavaca u pogledu razvoja dogaðaja u Iraku nakon moguæeg rata, koji bi predvodile Sjedinjene Države. Iako je predsednik Buš izjavio da želi promenu režima u Bagdadu, podsekretar za odbranu Daglas Fejt (Douglas Feith) nije mogao da odgovori na pitanje šta æe uslediti nakon moguæeg svrgavanja iraèkog lidera, Sadama Huseina:

“Za sada ne postoje odgovori na veæinu pitanja koja se tièu posleratne tranzicije ”.

Fejt i državni podsekretar, Mark Grosman, nisu umeli da odgovore na pitanja senatora koliko æe dugo trajati konflikt niti koliko æe dugo amerièke trupe ostati u Iraku u cilju obnove te zemlje. Takoðe nisu imali odgovor na pitanje o obimu meðunarodne pomoæi koju bi Sjedinjene Države mogle da dobiju u tu svrhu. Lider demokrata u senatskom odboru, Džo Bajden iz države Delaver, izrazio je uznemirenost zbog nedostatka odgovora prisutnih èlanova administracije:

“Ne mogu da shvatim da sada, kada do rata može doæi za samo nekoliko nedelja, ne postoje nikave odluke o tome”.

Republikanski senator Èak Hejgel, iz Nebraske, još je oštrije reagovao:

“Izvinite gospodine podsekretaru, ali ako sada ne znate da objasnite, koliki æe tek problem biti kada budemo ušli tamo?”

Fejt i Grosman su ukazivali da nije lako predvideti koliko æe rat i obnova trajati, pored ostalog zbog neizvesnosti u pogledu broja Iraèana koji æe napustiti Sadama Huseina, i da li æe iraèki lider odluèiti da uništi naftna polja. Takoðe su rekli da æe ishod glasanja o drugoj rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom bi se ovlastila upotreba sile protiv Iraka, pokazati stepen meðunarodne podrške samoj vojnoj akciji i naporima za posleratnu obnovu Iraka. Državni podsekretar, Grosman, je ujedno nastojao da uveri èlnove senatskog odbora da su Sjedinjene Države predane posleratnoj stabilnosti Iraka.

“Pokazaæemo iraèkom narodu i celom svetu da Sjedinjene Države žele da oslobode Irak, a ne da ga okupiraju niti da kontrolišu ekonomske resurse te zemlje”.

Podsekretar Fejt je odluèno odbacio mišljenje uvreženo u nekim evropskim i arapskim zemljama da Sjedinjene države žele rat da bi se domogle iraèkih naftnih polja.

“Ova konfrontacija nije i ne može da bude izvor zarade za Sjedinjene Države. Samo neko ko ne poznaje stvarne èinjenice može pomisliti da bi Sjedinjene Države mogle da profitiraju od takvog rata, èak i da ukrademo iraèku naftu, što - odluèno tvrdim - neæemo uèiniti”.

Senatski odbor za spoljnopolitièke odnose namerava da održi dodatne pretrese o posleratnoj situaciji u Iraku, ukljuèujuæi pretres posveæen humanitarnoj pomoæi i ekonomskom razvoju Iraka.

XS
SM
MD
LG