Linkovi

Murov zakon i dalje važi - 2003-02-11


Jedan od osnivaèa kompjuterskog giganta Intel, Majkl Mur, predvideo je još 1965. godine da æe se broj tranzistora na kompjuterskom èipu udvostruèavati svake dve godine. Od tada, ovo predvidjanje nazvano Murov zakon, uglavnom se obistinilo. Broj tranzistora koji se godišnje proizvode u svetu sada je približno jednak broju slovnih znakova koji se štampaju u istom periodu, a što je još važnije, proizvodnja jednog tranzistora košta otprilike koliko i štampanje jednog slova. Èip sa 50 miliona tranzistora sada može da se kupi za jedan dolar. Postavlja se pitanje gde je fizièka granica? Kada æe doæi dan kada na jedan èip neæe moæi da stane ni jedan tranzitor više? Fizièari i inženjeri o tome imaju opreèna gledišta. Fizika nas uèi da tranzistori ne mogu beskonaèno da se smanjuju, medjutim, inženjeri su uvek nalazili nova rešenja. Nekada se smatralo da tranzistori neæe moæi da budu manji od èetvrt mikrona, ali danas, linije na èipu su kraæe od talasne dužine svetlosti kojim se iscrtavaju. Trenutno, problem predstavlja èinjenica da tako veliki broj tranzistora na èipu troši mnogo struje, od koje se veæi deo rasipa u obliku toplote. Inženjeri veæ rade na tome da èipove podele u zone koje bi se bavile samo odredjenim zadacima. Tržište za èipove, odnosno kompjutere, toliko je veliko da se sve kompanije trude da nadju nova rešenja koja donose prednost nad konkurencijom. Kako je sam Majkl Mur nedavno izjavio, njegovo predvidjanje koje se pretvorilo u zakon važiæe još najmanje jednu deceniju.

XS
SM
MD
LG