Linkovi

Britanija odbacuje poveæanje broja inspektora - 2003-02-11


Britanski ministar inostranih poslova izjavio je da nije u pitanju broj inspektora, veæ hitna potreba da Sadam Husein pokaže potpunu i otvorenu saradnju sa inspektorima koji su veæ u Iraku.

“ U otsustvu iraèke saradnje, èak i hiljadostruko poveæanje broja inspektora, neæe nam omoguæiti da sa više pouzdanja utvrdimo da je Irak razoružan.”

Strou je takodje odbacio predlog da se vojnici UN koriste za zaštitu vojnih inspektora. On je rekao da taj predlog, koji su podneli Francuska, Nemaèka i Rusija, neæe pomoæi da se postigne cilj da se Irak liši oružja masovnog uništenja.

“Bilo šta što bi Sadam uèinio ne bi pružilo uveravanja da bi bilo koji od ovih predloga doprineo da Sadam Husein promeni svoje ponašanje. Umesto toga, ovo samo služi za odugovlaèenje i odlaganje. ”

Evropski i amerièki funkcioneri vode razgovore u Briselu i drugde, nastojeæi da premoste razlike u gledištima izmedju britanskog i amerièkog stava s jedne i francusko-nemaèko-ruske pozicije s druge strane. Kljuèni momenat u toj debati predstavljaæe zveštaj šefa inspektora UN koji æe podneti Savetu bezbednosti u petak.

XS
SM
MD
LG