Linkovi

Irak ne želi plave šlemove - 2003-02-11


Francuska i Nemaèka razgovarale su o ideji da se plavi šlemovi pošalju u Irak kao deo plana da se pronadje mirno rešenje. Iraèki ministar Sabri istièe da æe Bagdad odbaciti prisustvo medjunarodnih snaga. U izjavi za sudijske novine Al Hajat, Sabri je objasnio da on ne sumnja u želju nekih zemalja u medjunarodnoj zajednici da se suoèe sa logikom rata i agresije, ali da bi prisustvo medjunarodnih mirovnih snaga služilo samo amerièkim interesima. Sjedinjene države su veæ odbacile francusko-nemaèki plan kao diverziju. Tim planom predvidja se poveæanje broja inspektora za tri puta, dolazak oko hiljadu naoružanih mirovnih vojnika i ustanovljavanje zone zabrane letenja iznad celog Iraka. Sabri je ocenio da je bilo koja mirovna inicijativa, koja nema podršku SAD, osudjena na neuspeh. On je dodao da Bagdad nije obavešten o detaljima plana, ali da Irak ne bi prihvatio rasporedjivanje naoružanih stranih trupa na svojoj teritoriji.

XS
SM
MD
LG