Linkovi

Debata o kloniranju - 2003-02-11


U Sjedinjenim Državama je još nezakonito klonirati ljudsko biæe. Malo je gradjana koji žele da se to desi, ali donošenje mera za njegovo spreèavanje je zaustavljeno debatama oko toga da li da se dozvoli kloniranje embriona u ranim fazama razvoja kako bi se dobile takozvane baziène æelije, koje mogu da se iskoriste za leèenje raznih bolesti. Baziène æelije mogu da se razviju u bilo koju vrstu tkiva pa je rasprostranjeno verovanje da bi mogle da predstavljaju osnovu za izleèenje mnogih bolesti. Medjutim, predsednik Džordž Buš je ponovo pozvao Kongres da zabrani kloniranje.

”Zato što ni jedan ljudski život ne bi trebalo zapoèinjati u cilju eksperimenta, tražim od vas da odredite visok standard za ljudskost i donesete zakon protiv svake vrste kloniranja ljudskih biæa.“

Sa poèetkom rada novog Kongresa, koji je sav pod kontrolom Bušove Republikanske stranke, u oba doma podneti su novi predlozi zakona o kloniranju. Najnoviji je podneo senator Sem Braunbek (Sam Brownback), protivnik svakog kloniranja:

”Postoji samo jedna vrsta kloniranja koja, kada je uspešna, uvek dovodi do stvaranja ljudskog biæa. Ja, zajedno sa predsednikom i veæinom Amerikanaca, ne verujem da bi trebalo da stvaramo ljudki život samo zato da bismo ga uništili.“

Ali medju republikancima ima i onih koji podržavaju kloniranje u medicinske svrhe. Jedan od najkonzervativnijih republikanskih senatora, Orin Heè (Orrin Hatch), smatra da embrion još uvek ne predstavlja ljudsko biæe:

”Posle mnogih razgovora sa nauènicima, profesorima etike, zastupnicima prava obolelih, verskim liderima, i posle dugih sati razmišljanja i molitvi, došao sam do zakljuèka da ljudski život ne poèinje u laboratorijskoj epruveti. Za ljudski život potrebna je majèina utroba.“

Ovo pitanje je jedno od najosetljivijih u tekuæoj debati. Protivnik kloniranja, senator Džon Ensajn (Ensign) primetio je da je najsuštinskije pitanje kada zapravo poèinje život ljudskog biæa:

”Onaj koji smisli pravi definiciju, verovatno æe pobediti i u debati. Stoga je veoma važno da utvrdimo da je kloniranje kloniranje.“

Uprkos suprotnim dokazima, senator Ensajn tvrdi da istraživanja sa kloniranjem ne obeæavaju mnogo. Medjutim, trajni invalidi gaje nadu da bi primena baziènih æelija za obnavljanje tkiva koje više nemaju mogla da im donese ozdravljenje. Mnogi od njih sada sa nestrpljenjem oèekuju šta æe se dogoditi u Švedskoj, gde je jedna vladina komisija nedavno odobrila vantelesno kloniranje embriona u medicinske svrhe. Švedska vlada bi uskoro trebalo da donese i zakon o tome. Za sada je teško reæi da li æe slièan zakon biti donet i u Sjedinjenim Državama.

XS
SM
MD
LG