Linkovi

Iraèka vlada predala dodatna dokumenta o naoružanju - 2003-02-09


Iraèki funkcioneri su, kako je preneto, predali još jedan broj dokumenata o programima proizvodnje oružja za masovno uništavanje, ukljuèujuæi i nuklearno oružje. Šefovi vojnih inspekcija Hans Bliks i Mohamed El Baradej su ukazali, kako se navodi, da æe biti potrebno nekoliko dana da se odluèi o važnosi tih dokumenata. Iraèki funkcioneri su predali dodatne dokumente tokom drugog i poslednjeg dana sastanka sa glavnim vojnim inspektorom Ujedinjenih nacija Bliksom i šefom Medjunarodne agencije za atomsku energiju Baradeijem. Iraèki funkcioneri su takodje predali dokumente tokom juèerašnjeg, èetiri i po sata dugog sastanka, koji su vojni inspektori okarakterisali kao “koristan“.

Vojni inspektori zahtevaju ustupke iraèke vlade u pogledu nekoliko pitanja, ukljuèujuæi upotrebu špijunskih aviona ”U -2“. Takoðe zahtevaju da se putem dokumenata ili svedoka razjasni šta se dogodilo sa nestalim zalihama antraksa i nervnog agensa ”Ve-Iks“, proizvedenim pre deset godina. I Bliks i Baradej su ranije prigovorili iraèkoj vladi zbog toga što, izmedju ostalog, vojnim inspektorima nije bilo omoguæeno da privatno intervjuišu iraèke nauènike. No, od prošlog èetvrtka, intervjuisano je pet nauènika bez prisutstva iraèkih funkcionera.

Sadašnji sastanci u Bagdadu se smatraju kritiènim za izbegavanje rata u Iraku jer æe vojni inspektori iduæeg petka podneti Savetu bezbednosti novi izveštaj o stepenu povinovanja iraèke vlade vojnim inspekcijama. Vojni inspektori zahtevaju od iraèke vlade da podnese suštinske podatke o razoružavanju i pokaže da stvarno prihvata proceduru inspekcija, što nije uèinila, kako su Bliks i El Baradej predoèili Savetu bezbednosti prošlog meseca.

Vojni inspektori su obnovili inspekcije 27. novembra prošle godine, posle èetvorogodišnjeg prekida. Do sada nisu pronašli zabranjeno oružje za masovno uništavanje, ni dokaze da iraèka vlada pokušava da proizvede takvo oružje. Predsednik Džordž Buš je, medjutim, ustvrdio da iraèka vlada krije zabranjeno hemijsko, biološko i nuklearno oružje i zapretio da æe stupiti u rat, ako treba i unilateralno, ukoliko se Irak potpuno ne razoruža.

XS
SM
MD
LG