Linkovi

Robotski automobili - 2003-02-07


Istraživaèi Univerziteta Grifit, u Australiji, razvili su i mehanièke i elektronske komponente koje omoguæavaju automobilima da se snalaze u saobraæaju bez ljudske intervencije. U saradnji sa francuskom firmom Robosoft, Univerzitet Grifit je isprobao nekoliko eksperimentalnih vozila koja su sama prolazila kroz raskrsnice, preticala jedno drugo i održavala bezbedan medjusoban razmak. Najveæe dostignuæe ovih vozila je u tome što mogu da deluju samostalno i u saradnji sa drugim automatskim vozilima, ali im na putu ne smetaju vozila kojima upravljaju vozaèi. Istraživaèi smatraju da su njihova vozila spremna za upotrebu u podruèjima sa lakim saobraæajem, kao što su odmarališta ili stambena naselja. Isprobana vozila imaju dva sedišta i elektrièni pogon, opremljena su minijaturnim kamerama i senzorima koji prate stanje na putu i reaguju momentalno. Ukoliko je potrebno, vozilom može da se upravlja i ruèno, uz pomoæ džojstika. Maksimalna brzina za sada iznosi samo 30 kilometara na sat. Isproban je i manji autobus sa dvadesetak sedišta. Struènjaci predvidjaju da æe proizvodjaèi automobila postepeno uvoditi automatizaciju u privatna vozila, prepuštajuæi kompjuterima neke komplikovanije, a manje opasne manevre, kao što je parkiranje ili održavanje bezbednog rastojanja na putu. Vozila u Americi veæ odavno imaju kao standardnu opremu takozvanu ”kontrolu krstarenja“ kojom se na otvorenom putu održava konstantna brzina, bez obzira na uzbrdice i nizbrdice, a uskoro se oèekuju i druge automatske funkcije.

XS
SM
MD
LG