Linkovi

Dobri izgledi za amerièku privredu nakon rata sa Irakom - 2003-02-07


Finansijski menadžer, Dejvid Hejl, kaže da bi neizvesnost mogla da potraje naredna dva meseca, ali da æe nakon svega sve biti jasnije. Hejl je rekao na skupu u Vašingtonu da veruje da postoji šansa od 80 odsto da æe SAD napasti Irak. On, meðutim, nije siguran da æe to prouzrokovati skok cena nafte.

”Pa, èinjenica je da æe, dok sve stvarno ne bude gotovo, šest, osam, deset nedelja od sada, biti rizika koji bi mogli imati nepovoljne efekte na tržište i privredu. Ali, ako Amerika odnese jasnu i odluènu pobedu, uz neznatne troškove, ako brzo uspostavimo kontrolu nad naftnim poljima i zaštitimo ih, onda æe izgled za tromeseèni period mogao biti veoma povoljan. Cena nafte bi se mogla vratiti na 20 dolara za barel. Mogle bi se rešiti velike brige... I to bi moglo da postavi osnov za mnogo bolju privredu, narednog leta i jeseni.“

Dejvid Hejl koji radi u Èikagu i koji nadgleda ulaganja širom sveta, veruje da su SAD imale sreæu da prošle godine postignu stopu ekonomskog rasta od skoro tri odsto. On pozdravlja mere centralne banke u cilju stimulisanja monetarne politike i kaže da je dramatièna promena u državnom budžetu ka ekspanzivnoj fiskalnoj politici ispravna. Bez preokreta od suficita ka deficitarnoj potrošnji, kako on smatra, privredni rast u SAD bi prošle godine iznoosio nula odsto ili bi bio negativan. Hejl navodi da ove godine postoje mali izgledi za rast u Evropi i Japanu. On smatra da jedino Kina ubrzano napreduje.

XS
SM
MD
LG