Linkovi

Pentagon pojaèava nagomilavanje snaga - 2003-02-07


Izvori u Pentagonu kažu kako se oèekuje da æe uskoro još jedan amerièki nosaè aviona sa prateæim brodovima krenuti u pravcu Persijskog zaliva. To je peti nosaè aviona, koji æe se kroz nekoliko nedelja pripremiti za vazdušne udare unutar Iraka. Tri nosaèa veæ su na položajima - dva u Arabijskom moru i jedan u istoènom Mediteranu - dok je èetvrti pre kratkog vremena napustio podruèje Kariba i krenuo ka Persijskom zalivu. Peti, koji bi trebalo da krene uskoro, je Kiti hok (Kitty Hawk), èija matièna luka je u Japanu. U podruèju Persijskog zaliva veæ se nalazi oko 110 hiljada pripadnika amerièkih oružanih snaga, od kojih polovina u Kuvajtu, a oèekuje se da æe uskoro pristiæi još nekoliko hiljada. Medju poslednjima koji su dobili naredjenje za pokret je 101. vazdušno-desantna divizija, koja je imala kljuènu ulogu u Zalivskom ratu 1991. godine i èiji vojnici su uèestvovali u antiteroristièkim aktivnostima u Avganistanu. 101. divizija ima oko 270 borbenih helikoptera. Neki funkcioneri Pentagona kažu da bi ukupan broj amerièkih oružanih snaga mogao da se popne na 250 hiljada. Ali kako se veæ više od 100 hiljada nalazi u toj oblasti, funkcioneri odbrane kažu da je Pentagon spreman za ofanzivu èim predsednik Buš to naredi.

XS
SM
MD
LG