Linkovi

Inspekcije UN u Iraku - 2003-02-07


Vojni inspektori su posetili postrojenja u Bagdadu i južnom delu zemlje, ukljuèujuæi jedan vojni depo, prodavnicu pesticida i postrojenje za preèišævanje vode. Glavni vojni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks i šef Medjunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradei su na putu za Bagdad gde æe izvršiti pritisak na vodeæe iraèke funkcionere da saradjuju više. Bliks je izvestio uoèi današnjeg odlaska iz Beèa u Bagdad da su iraèke vlasti prvi put dozvolile vojnim inspektorima da privatno intervjuišu iraèke nauènike. Takvi intervjui su jedan od bitnih zahteva Saveta bezbednosti kojima se iraèka vlada mora povinovati. Bliks je takodje ukazao da bi proces inspekcija mogao biti uspešan jedino uz podršku Iraka i drugih zemalja. Prema Bliksovim reèima, saradnja je bitna jer vojni inspektori nemaju mnogo vremena za svoj rad.

“Potrebna je saradnja Iraka i aktivna saradnja kako u pogledu procedure tako i suštinski. Medjutim, bez aktivne saradnje Iraka, teško je izvršiti efikasnu inspekciju. Proveli smo tamo osam godina i postignuto je mnogo, ali svet neæe èekati još osam godina. “

Oèekuje se da æe Bliks i El Baradei po dolasku u Bagdad izvršiti pritisak na visoke iraèke funkcionere da iznesu podatke o svim postojeæim programima proizvodnje oružja. Bliks i El Baradei æe podneti izveštaj o svojim nalazima Savetu bezbednosti 14. ovog meseca. Bliks je predoèio da æe stepen saradnje iraèke vlade u bliskoj buduænosti ozbiljno uticati na sadržinu tog izveštaja.

XS
SM
MD
LG