Linkovi

Reagovanja u Evropi na govor Kolina Pauela - 2003-02-06


Evropska unija, iako u izvesnoj meri protivna politici amerièke vlade prema Iraku, okarakterisala je izlaganje državnog sekretara Kolina Pauela kao uverljivo i snažno. Spoljnopolitièki predstavnik Evropske unije Havijer Solana opisao je u Beogradu Pauelov izveštaj kao “veoma solidan.“ Prema njegovim reèima, jasno je da Irak ne saradjuje sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija. No, Evropska unija želi da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija donese još jednu rezoluciju pre nego što ona u potpunosti podrži vojnu akciju protiv Iraka. Grèki ministar inostranih poslova Jorgos Papandreu, èija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom, naglasio je da je Iraku preostalo malo vremena, ali je izrazio uverenje da još uvek ima izgleda za mir. Prema njegovim reèima, iraèki lider Sadam Husein mora u punoj meri saradjivati sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija ili æe biti suoèen sa posledicama.

“Smatram da je poruka veoma jasna. Mi želimo diplomatsko rešenje. Možemo ga ostvariti ukoliko postoji puno povinovanje, što znaèi da nas Sadam Husein mora uveriti u to. U protivnom sluèaju, posledice æe biti kobne.“

Papandreu je ukazao da Evropska unija želi da èuje izveštaje šefova vojnih inspekcija Hansa Bliksa i Mohameda El-Baradeija Savetu bezbednosti iduæe nedelje po njihovom povratku sa razgovora u Bagdadu. Nemaèka vlada, koja je protiv rata sa Irakom, takodje je neznatno promenila svoje gledište posle izlaganja državnog sekretara Pauela u Ujedinjenim nacijama. Predstavnik nemaèke vlade Bela Anda je predoèio da je Nemaèka zabrinuta zbog indikacija da Irak poseduje oružje masovnog uništenja. Anda je, medjutim, potvrdio gledište nemaèke vlade da bi trebalo iscrpeti sva politièka sredstva za rešenje krize pre nego što se uzme u obzir rat i da bi vojne inspekcije trebalo da se nastave. Britanija podržava stanoviste Sjedinjenih Država, ali još nije pridobijena kljuèna evropska zemlja, Francuska, koja ima pravo veta u Savetu bezbednosti. Iako je francuska vlada naglasila potrebu da vojni inspektori nastave rad u Iraku, mnogi francuski politièki analitièari smatraju da æe Francuiska na kraju podržati vojnu akciju, ukoliko je podrži i Savet bezbednosti. Spoljnopolitièki komentator najuticajnijeg francuskog lista “Mond“ Patris de Ber ukazuje da francuska vlada analizira dokaze Kolina Pauela protiv Iraka, ali da neæe zauzeti konaèan stav pre nego što se Hans Bliks vrati iz Bagdada u Njujork i podnese izveštaj Savetu bezbedositi.

“U ovom trenutku, francuska vlada i francuski predsednik bili bi u teškom položaju bez podrške od strane Hansa Bliksa, koji je rekao, kada je govorio poslednji put, da nema dovoljno dokaza da se stupi u rat. Biæe teško Žaku Širaku da se suprotstavi javnom mnjenju èije potivljenje ratu bez podrške Ujedinjenih nacija. iznosi više od osamdeset odsto.“

U dva francuska lista se izražava razlièito mišljenje o izveštaju Kolina Pauela u Ujedijnenim nacijama. U levièarkom listu “Liberasion“ tvrdi se da je Pauel uverio one koji su veæ bili uvereni. U konzervativnom listu ”Figaro“ konstatuje se da Evropa može malo šta da uradi o onom što Amerika smatra za potrebno da bi posle terorisrtièkih napada 11. septembra prošle godine potvrdila svoju moæ napadom na Irak. U britanskom poslovnom listu “Fajnenšel tajms“ navodi se da mnoge zemlje èlanice Saveta bezbednosit znaju da Irak ima zabranjeno oruzje, ali sumnjaju da je rat najbolji naèin da se taj problem reši. U drugom britanskom listu “Independent “ ocenjuje se da je Kolin Pauel podneo impresivan izveštaj, ali ne i argumente za rat. U dnevnom listu “Di velt“ u Nemaèkoj, koja se snažno protivi ratu, upozorava se da bi Nemaèka mogla biti izolovana ukoliko se medjunarodno javno mnjenje okrene u prilog Sjedinjenih Država. I na kraju, u belgijskom listu “Standard“ zakljuèuje se da da je nada da neæe biti rata sada zastarelo gledište.

XS
SM
MD
LG