Linkovi

Bivši amerièki izaslanik za Balkan Džejms O’Brajen, o proglašavanju Srbije i Crne Gore - 2003-02-06


”To je važan dan, koji treba da podseti da od sada treba gledati napred,“ rekao je O’Brajen. ”Nije važno da li æe Srbija i Crna Gora biti u jednoj ili odvojenim državama ili pak, u labavoj konfederaciji. Glavno je da li su spremne da uðu u širu evropsku zajednicu? Susedi bivše SRJ ubrzano se kreæu ka Evropi. Srbija bi trebalo da bude u središtu tog procesa, a sukobi oko toga: “ko smo, šta smo i šta je trebalo da budemo” smatram da samo odvraæaju pažnju od suštinske poruke: treba sprovesti privrednu reformu, uspostaviti civilnu kontrolu nad vojskom i snagama bezbednosti i graditi stvarnu demokratiju prema evropskim standardima, što znaèi -- iæi napred.“

”Crna Gora u tome predvodi,“ nastavio je O’Brajen. ”Održala je parlamentarne izbore na kojima je nedvosmislenu veæinu dobila stranka koja se zalaže za integraciju u Evropu. Preostaje da se vidi da li æe DPS i njeni saveznici svoja obeæanja i ispuniti. Ukoliko Crna Gora bude razvijala svoju aluminijumsku industriju i turizam, smatram da æe biti u prilièno dobroj situaciji da kaže da je spremna da napreduje ka Evropi. Srbiji tek predstoji politièko razvrstavanje. Mislim da je neizbežna konaèna konfrontacija izmeðu DS i DSS i ostalih stranaka bivšeg DOS-a. Nadam se da æe prekjuèerašnji dan podstaknuti graðane Srbije da jasno predoèe da žele demokratiju i put u Evropu.“

Razgovor sa Džejmsom O’Brajenom vodila je naša saradnica, Jela Jevremoviæ.

XS
SM
MD
LG