Linkovi

Amerièki dokazi neuverljivi za arapske zemlje - 2003-02-06


Na prvoj stranici libanskog dnevnika al - Kifah al - Arabia naslov glasi ” Pauelovim dokazima nedostaju dokazi. “ ... List na arapskom jeziku, ”al Arab al Jaum“ ( al Arab al Yawm ) naveo je da su Pauelovi dokazi ” slabi i neuverljivi, ” i da za cilj imaju da pripreme teren za rat protiv Iraka. ... Jordanski dnevnik Tajms iznosi da novi Pauelovi elementi : ” nisu bili dovoljno uverljivi dokazi, ” i da inspektorima treba dati više vremena. ... Egipatski nedeljnik al Ahram ukazuje da je državni sekretar izneo : ” niz taèkica, ” koje treba spojiti, dodavši da se radi o ” posrednim “ dokazima. ... U meðuvremenu, generalni sekretar Arapske lige, Amr Musa, takodje je rekao da su dokazi podneti Savetu bezbednosti bili ” nedovoljni. “ Musa je dodao da i dalje postoje duboke sumnje i da javnost verije da dokazi nisu bili dovoljni. Dodao je da inspektori prvo moraju da provere verodostojnost podataka koje je izneo sekretar Pauel. Kako je naveo, inspektori moraju da : ” tragaju, kopaju i utvrde èinjenice. “ ... Musa je izrazio uverenje da još postoji moguænost da se spreèi rat, i da svaku konaènu odluku mora da donese Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne same Sjedinjene Države. Generalni sekretar Musa je rekao da æe arapski svet pojaèati nastojanja da bi ubedio iraèku vladu da u potpunosto saraðuje sa inspektorima Ujedinjenih nacija za naoružanje.

XS
SM
MD
LG