Linkovi

Reagovanja na Pauelov govor u UN - 2003-02-05


Èlanice Saveta bezbednosti, Francuska, Rusija i Kina, koje imaju moæ veta, žele da se proces inspekcija nastavi uprkos podacima za koje Kolin Pauel kaže da dokazuju neprestano obmanjivanje inspektora od strane Iraka. Francuska, koja se najglasnije protivi ratu protiv Iraka, nije iskljuèila moguænost vojne akcije. Ali francuski ministar inostranih poslova Dominik De Vilpen (Dominique De Villepin) rekao je Savetu bezbednosti da bi najpre trebalo udvostruèiti ili utrostruèiti broj inspektora i poveæati broj regionalnih inspektorskih kancelarija u Iraku. On je takodje predložio osnivanje jednog novog, specijalizovanog tela, koje bi veæ pregledane objekte držalo pod prismotrom:

”Moramo preæi na novu fazu i dalje pooštriti inspekcije. S obzirom da sada imamo izbor izmedju vojne intervencije i inspektorskog tima koji je neadekvatan zbog iraèke nesaradnje, moramo se opredeliti za odluèno jaèanje inspekcija,“ rekao je Vilpen.

Rusija i Kina su se složile sa tim. Ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov rekao je da informacije koje je izneo Kolin Pauel moraju biti ”ozbiljno analizirane“ od strane medjunarodnih struènjaka, kao i od strane inspektora na terenu kojima bi trebalo omoguæiti da nastave svoj posao:

”Naša nastojanja moraju i dalje biti okrenuta ka tome da se uèini sve što je moguæe za neometano sprovodjenje inspekcija, koje su dokazale svoju efikasnost, i koje omoguæavaju da se odluke Saveta bezbednosti primenjuju na miroljubiv naèin,“ rekao je Ivanov.

Otkada su glavni inspektor za naoružanje Hans Bliks i direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradei prošle nedelje podneli izveštaj o nedostacima iraèke saradnje, medjunarodna zajednica je išèekivala da Kolin Pauel iznese obaveštajne podatke kako bi videla da li æe to promeniti odnos snaga u podeljenom Savetu bezbednosti. Od njegovih 15 èlanica, šaèica podržava amerièko gledište da je Irak veæ suštinski prekršio rezoluciju broj 14-41, kojom se Bagdadu preti ozbiljnim posledicama ako se ne bude razoružao. Britanija, koja podržava Sjedinjene Države, saopštila je preko svog ministra inostranih poslova Džeka Stroua, da je sekretar Pauel izneo, kako je reèeno, ”snažne i ubedljive dokaze protiv iraèkog režima:

”Sadam nas sve obmanjuje, sve ovde predstavljene zemlje. On dovodi u pitanje našu èvrstinu i hazardira da æemo pre izgubiti nerve nego što æemo silom sprovesti svoju volju.“

Britanski ministar inostranih poslova je rekao da æe, ukoliko Irak nastavi da odbija saradnju sa inspektorima, Savet bezbednosti morati da se suoèi sa svojom odgovornošæu.

XS
SM
MD
LG