Linkovi

Vašington poslao ”Stelt“ avione u pravcu Iraka - 2003-02-05


Amerièki borbeni avioni F-117 tipa “Najthok” - koji su nevidljivi za radare - poleteli su juèe iz vojne baze u Nju Meksiku, zaustavili se juèe na kratko u Evropi, i potom produžili ka podruèju pod nadzorom amerièke Centralne komande -- saopštili su amerièki vojni predstavnici. U tom podruèju, koje obuhvata i Persijski zaliv, pored skoro 90 hiljada amerièkih vojnika, nagomilavaju se su amerièki borodovi, avioni, tenkovi i drugi materijal potreban za moguæi rat sa Irakom. Lovci F-117 su tokom Zalivskog rata 1991. godine, jedini imali ovlašæenje da gaðaju ciljeve u samom Bagdadu i tom prilikom uništili ili teško oštetili štab iraèke vojne komande, komunikacijione veze, protiv-vazdušnu odbranu i energetske objekte. Mada su lovici F-117 predstavljali samo mali procenat koalicionih aviona koji su uèestvovali u ratu, oni su obavili više od jedne treæine ukupnog broja napada prvog dana rata protiv Iraka. Vest o njihovom odlasku u taj region stigla je u momentu kada je Pentagon objavio da pokreæe istragu o navodnim prekršajima od strane komandanta amerièke centralne komande, generala Toma Frenksa, koji se smatra verovatnim komandantom amerièkih snaga u sluèaju novog rata sa Irakom. General-pukovnik Tomi Frenks je optužen da je svojoj supruzi dozvolio da prisustvuje vojnim brifinzima, da joj je dodelio vojnog telohranitelja na kojeg nema pravo i da je državnim novcem finansirao njene putne troškove kada ga je pratila tokom njegovih zvaniènih putovanja. Sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, izjavio je da te optužbe neæe uticati na generalovu sposobnost da upravlja ratnim operacijama:

“Ne postoji nikakva šansa da æe to uticati na njegovu funkciju komandanta Centralne komande. Tom Frenks obavlja izvanredan posao za svoju zemlju i prava je sreæa što ga imamo. On je èovek velikih sposobnosti i znanja”.

Ramsfeld je umanjio znaèaj optužbi, istièuæi da takvi prigovori nisu neuobièajeni na raèun visokih oficira. Takoðe je odbacio primedbe da njegovo javno izražavanje poverenja u generala Frenksa može da se protumaèi kao pritisak koji bi mogao da utièe na tok istrage.

XS
SM
MD
LG