Linkovi

Hans Bliks kaže da Irak juš uvek ima vremena da poène saradnju - 2003-02-05


Predstavljanjem obaveštajnih podataka o Iraku, amerièki državni sekretar Kolin Pauel je pokušao da pridobije Savet bezbednosti - podeljen u pogledu toga da li Irak suštinski krši rezoluciju Ujedinjenih nacija ili inspektorima treba dati još vremena za traganje za nedozvoljenim oružjem. Višenedeljni intenzivni diplomatski napori u Evropi i Vašingtonu do sada nisu doveli do rešenja spora, koji je još naglašeniji posle važnog izveštaja koji su podneli glavni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks i šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju Muhamed El Baradej. Meðutim, èak i dok Sjedinjene Države i Velika Britanija upozoravaju da za rešavanje krize “vreme istièe”, Bliks i El Baradej prihvataju poziv da otputuju u Bagdad pre kraja nedelje, pre nego što 14. ovog meseca podnesu izveštaj Savetu bezbednosti. Bliks je i juèe ponovio novinarima da se Iraku pruža još jedna prilika da proaktivno saraðuje i ozbiljno shvati inspekcije.

“Kako ja vidim stvar, prema mojoj proceni, glavni problem ostaju oružja za masovno uništavanje i njihovo postojanje i oni mogu ili to da pokažu ukoliko postoje, što ja ne tvrdim, ili da iznesu dokaze koji æe da uvere svet.”

Bliks je rekao da se središte rasprave - otkako je prošlog meseca upoznao Savet bezbednosti sa svojim zakljuècima - prenelo na dva glavna pitanja: iraèku zabranu da inspektori koriste izviðaèke avione U-2 i nedozvoljavanje razgovora sa nauènicima bez prisustva predstavnika vlasti. Meðutim, Bliks je objasnio da to nisu nevažna pitanja i pozvao Irak da stvori “funkcionalni mehanizam”, poput istražne komisije, koja je veæ imenovana, koji æe da snabdeva inspektore dokazima. Vašington se nada da æe podaci koje je izneo Kolin Pauel, za 11 èlanica Saveta bezbednosti, meðu kojima su i Francuska, Rusija i Kina, koje imaju pravo veta i Nemaèka koja sada predsedava Savetom bezbednosti, biti èinjenice za koje istièu da su im potrebne da bi objavile da Irak suštinski krši Rezoluciju 14-41 Ujedinjenih nacija, kojom se Iraku preti “ozbiljnim merama” ukoliko se ne razoruža. Glavni inspektor za naoružanje Svetske organizacije kao šef UNMOVIC-a, misije Ujedinjenih nacija za razoružavanje Iraka, predviða da bi rasprava èak i u tom sluèaju mogla da se nastavi.

“Èak i na višem nivou, kakvi zakljuèci mogu da se izvuku iz suštinske povrede rezolucije? Da li svi oni, konsenzusom, mogu da objave da je sada slobodno napasti Irak ili mogu da zakljuèe nešto drugo.”

Ambasador Nemaèke u Ujedinjenim nacijama je prekjuèe izjavio novinarima da æe u sluèaju da bude objavljeno da je Irak naèinio “suštinsku povredu” rezolucije, 15-oèlani Savet bezbednosti održati još jedan sastanak na kojem æe doneti odluku o sledeæem koraku. Ipak, još nije jasno da li æe Savet bezbednosti uistinu raspravljati o novoj rezoluciji kojom se ovlašæuje upotreba vojne sile.

XS
SM
MD
LG