Linkovi

Škole komuniciraju sa roditeljima putem interneta - 2003-02-05


Tinejdžerima u Americi se loše piše. Razvoj interneta doneo je novinu koju roditelji pozdravljaju, dok tinejdžeri nemoæno protestuju. Zahvaljujuæi pristupaènosti kompjutera sve više nižih i srednjih škola u Americi nudi roditeljima takoreæi momentalan uvid u uspeh njihovih sinova i kæeri. Umesto u dnevnik, nastavnici na kraju dana sada unose rezultate testova i komentare o uspehu i vladanju uèenika u centralnu datoteku škole. Mnogi unose i domaæe zadatke koje su dali tog dana, kao i podatke ko je doneo, a ko nije prethodni domaæi zadatak. Roditelji od škole dobijaju lozinku uz pomoæ koje mogu da se preko svog kompjutera loguju na školski i tako imaju uvid u podatke o svom detetu. Ne smao to. Škole na svoje sajtove stavljaju i rasporede èasova, školske i vanškolske aktivnosti, podatke o nastavnicima i sve moguæe druge informacije relevantne za roditelje. Medjutim, škole nisu okrenute samo roditeljima. Mnogi nastavnici na svoje sajtove stavljaju razne informacije namenjene uèenicima. Recimo beleške o prethodno predavanim lekcijama, važne formule koje treba zapamtiti, savete kako da savladjuju gradivo. Pored toga, uèenici mogu imejlom da komuniciraju sa nastavnicima, postavljaju im pitanja i traže dodatna objašnjenja u vezi sa gradivom. U Sjedinjenim Državama internet je stvarno postao znaèajno sredstvo komunikacije izmedju uèenika i nastavnika, ali i izmedju nastavnika i roditelja.

XS
SM
MD
LG