Linkovi

Reagovanja u Podgorici na poèetak nove države - 2003-02-05


Predsjednik Skupštine i potpredsjednik DPS-a Filip Vujanoviæ novu državnu zajednicu definiše samo kao servis Crne Gore i Srbije i potencira:

”Nakon tri godine naravno Crna Gora je dobila pravo da svojim graðanima da moguænost da se izjasne o buduænosti Crne Gore ili u toj državnoj zajednici ili kroz samostalnu i meðunarodno priznatu državu.Graðani æe to uèiniti u slobodnoj, demokratskoj atmosferi, bez tenzija sudbinskog znaèaja tog referendu ma.”

Predsjednik SNP Predrag Bulatoviæ ocjenjuje da æe zajednca opstati i da æe se pokazati da je referendum nepotreban:

”Ja sam ubijeðen da æe ekonomska logika,koja je iznad svega i prije svega, te istorijske, kulturne i tradicijske veze Crnu Goru i Srbiju uèiniti da i poslije tri godine, kada je predviðen neki rok za referendum, prestanemo ustvari na tu temu da razmišljamo i da æemo biti okrenuti neèemu što znaèi – bolji život”.

Za Gorana Daniloviæa, poslanika Srpske narodne stranke je proglašenje Državne zaje -dnice poèetak života stare države sa novim imenom i zakljuèuje:

”Nadamo se da æemo svi imati dovoljno politièke pameti da gledamo najbolje stvari u Ustavnoj povelji i da ne tražimo, kao po obièaju, po nekoj istorijskoj navici rupe u zakonu i u pravnim propisima”.

Za politièkog lidera liberala Miodraga Živkoviæa je stvaranje nove državne zajednice definitivna izdaja crnogorskih nacionalnih interesa. On je èestitao graðanima, glasaèima DPS i SDP novu 1918. godinu. A zašto?

”Iz prostog razloga što æe posljedice ove Ustavne povelje, koja je posljednjeg utorka usvojena u crnogorskom parlamentu U Podgorièkoj skupštini, biti identiène s posljedicama sramne Podgorièke skupštine iz 1918. godine,” rekao je Živkoviæ.

XS
SM
MD
LG