Linkovi

Kolin Pauel završio izlaganje u Ujedinjenim nacijama - 2003-02-05


Pauel je izneo niz informacija za koje kaže da dokazuju da Irak sistematski obmanjuje inspektore Ujedinjenih nacija koji tragaju za oružjem za masovna uništavanja. Iznošenje je poèeo emitovanjem dva snimljena telefonska razgovora u kojima iraèki funkcioneri diskutuju o prikrivanju takozvanih ”prepravljenih vozila,“ proizvedenih u firmi koja izradjuje zabranjene oružane sisteme. Drugi razgovor, za koji Pauel kaže da su ga vodili pripadnici jedne elitne iraèke vojne jedinice, odnosio se na napuštanje ”zabranjene municije“ pre dolaska inspektora. Kolin Pauel je pokazao i satelitske snimke objekata za koje je rekao da sadrže zabranjeno naoružanje, ukljuèujuæi bunkere sa aktivnim hemijskim oružjem. Kada je pokazao crteže pokretnih istraživaèkih laboratorija za hemijsko oružje, Pauel je rekao da su oni izradjeni na osnovu informacija dobijenih od jednog prebeglog Iraèanina. Amerièki sekretar za odbranu je rekao da izneti podaci dokazuju da je Irak poèinio ”materijalno kršenje“ rezolucije Ujedinjenih nacija broj 14-41, kojom su inspektori Ujedinjenih nacija posle èetvorogodišnje pauze vraæeni u Irak i kojom se Iraku preti ”ozbiljnim posledicama“ ako se ne bude razoružao. Tokom jednodnevne sednice, Irak æe imati priliku da odgovori na ove dokaze, zajedno sa èlanovima Saveta bezbednosti koji su podeljeni po pitanju sledeæeg koraka koji bi trebalo preduzeti prema Iraku.

XS
SM
MD
LG