Linkovi

Buš prisustvovao pomenu poginulim astronautima - 2003-02-04


Predsednik Buš je rekao da je svako od poginulih astronauta znao da su velika dostignuæa u istraživanjima svemira neodvojiva od velikih opasnosti, ali da su ipak svi prihvatili i èak rado uèestvovali u zadacima tih istraživanja.

”Njihov zadatak je bio skoro savim obavljen i izgubili smo ih veoma blizu kuæe. Muškarci i žene sa Kolumbije prevalili su više od 6 miliona milja i bili su na samo nekoliko minuta od prispeæa i ujedinjenja. Gubitak je bio iznenadan i užasan, a za njihove porodice bol je težak.“

Predsednik je rekao èlanovima porodica okupljenih u Svemirskom letaèkom centru Džonson, u Teksasu, da zemlja deli njihovu tugu i njihov ponos. Buš je rekao da Amerika pamti ne samo ovaj trenutak tragedije veæ i sedmoro astronauta èiji životi su imali krupnu svrhu i dostignuæa. Kao i neposredno posle nesreæe, predsednik Buš je obeæao da æe se amerièka svemirska istraživanja nastaviti:

”Ljudi u NASI još jednom su stavljeni na probu. U vašem bolu reagujete onako kako bi vaši prijatelji želeli, usredsredjeno, profesionalno i sa oèuvanom verom u misiju ove agencije.“

Direktor NASE Šon O’Kif rekao je da æe svemirska agencija istražiti uzrok raspada šatla i da æe greške ispraviti sa, kako je rekao, ”beskompromisnom predanošæu bezbednosti.“ O’Kif je rekao da je to obaveza koju agencija duguje amerièkom narodu i porodicama poginulih.

”Dok nastavljamo da stremimo našim ciljevima razumevanja i zaštite naše planete, dok istražujemo svemir i tragamo za životom, dok nadahnjujemo nove generacije istraživaèa, nadamo se da æe naša sve veæa nastojanja predstavljati adekvatan naèin odavanja poèasti posadi Kolumbije.“

Inspektori su sada usredsredjeni na kompjuterske podatke koji pokazuju da je kratko vreme pre nesreæe, na levoj strani šatla Kolumbija došlo do naglog porasta temperature. Oni takodje iznova razmatraju moguænost da je komad oplate spoljnog rezervoara za gorivo, koji je otpao u trenutku uzletanja, možda ipak znaèajnije oštetio ploèice termoizolacionog materijala na šatlu.

XS
SM
MD
LG