Linkovi

Bler nije uspeo da ubedi Širaka da podrži rat protiv Iraka - 2003-02-04


Uprkos osmesima i lepim reèima, premijer Bler nije uspeo da ubedi predsednika Širaka da promeni svoj stav u vezi sa Irakom. Francuska se protivi ratu, posebno ako ga SAD i Britanija zapoènu bez podrške UN-a. Meðutim, premijer Bler je izjavio da neslaganje izmeðu Francuske i Britanije nije potpuno.

“Naravno da ima razlika koje su poznate. Mislim, ipak, da je važno da se ponovo naglase dva zajednièka stava, koje je predsednik pomenuo. Jedan je podrška nastojanju da se Irak odrekne oružja za masovno uništenje, a druga je uverenje da se to najbolje može postiæi kroz UN-e.”

Predsednik Širak je izjavio da su UN naložile obavljanje inspekcija, te da inspektorima valja pružiti vremena da posao obave.

Francuski predsednik je napomenuo da su ranije inspekcije bile uspešne, kao i da sadašnji tim inspektora najbolje zna šta treba uèiniti, te da im za to treba dati vremena. Francuski predsednik nije želeo da kaže da li je Francuska spremna da iskoristi pravo veta, kako bi spreèila usvajanje nove rezolucije Saveta bezbednosti, kojom bi bila dozvoljena upotreba sile protiv Iraka. On je samo izjavio da æe Francuska uèiniti sve što je potrebno, uzimajuæi u obzir sve èinjenice. Oba lidera su nagovestila da bi na konaènu odluku o Iraku mogao da utièe sutrašnji (sreda) govor amerièkog državnog sekretara, Kolina Pauela, kao i naredni izveštaj inspektora za naoružanje, koji treba da bude objavljen 14-og februara.

XS
SM
MD
LG