Linkovi

Uoèi govora Kolina Pauela u Ujedinjenim nacijama - 2003-02-04


Zvaniènici Državnog sekretarijata navode da Kolin Pauel i dalje pregleda obaveštajni materijal iz kojeg æe odabrati informacije za svoje izlaganje na sutrašnjoj kritiènoj sednici Saveta bezbednosti. Protparol Stejt dipartmenta, Rièard Bauèer kaže da æe to izlaganje jasno predoèiti da se iraèki režim nije povinovao rezoluciji Saveta bezbednosti - 1441.

“Smatramo da æe izlaganje biti uverljivo, da æe direktno objasniti èinjenice i potkrepiti zakljuèke, koje su inspektora izneli pred Savet bezbednosti -- da Irak ne saraðuje. Irak skriva dokaze. Irak nastoji da saèuva svoje oružje masovnog uništenja. Mislim da æe taj govor uspeti da osnaži tu argumentaciju i pojasni èinjenice, za koje smatramo da su veæ oèigledne.”

Kolin Pauel æe u okviru svog izlaganja -- kako se smatra -- podneti satelistske snimke i zapise prisluškivanih telefonskih razgovora koji potvrðuju optužbe da Irak igra žmurke sa inspektorima, uklanja tragove sa sumnjivih lokacija i pomera materijal uoèi vojnih inspekcija Ujedinjenih nacija. U juèerašnjem komentaru u listu Volstrit Džurnal, Pauel je izneo da neæe podneti kljuène dokaze, ali da æe potkrepiti tvrdnju da Irak i dalje pribegava prevari. Pauel je takoðe naveo da Sjedinjene Države i dalje teže mirnom razoružanju Iraka, ali da se neæe -- kako se izrazio -- “ustezati od rata” ukoliko je to jedini naèin da se Irak liši oružja masovnog uništenja. Pauel danas odlazi u Njujork gde æe uoèi sutrašnje sednice održati bilateralne sastanke sa ministrim inostranihs poslova stalnih èlanica Saveta bezbednosti i drugim zvaniènicima.

XS
SM
MD
LG