Linkovi

Šta bi moglo da zameni šatl - 2003-02-03


Posle užasne katastrofe šatla Kolumbija, koja se odvijala pred oèima dobrog dela zapanjene amerièke javnosti, obnovljena su pitanja o tome da li je vreme da se ova vrsta kosmièkih letelica penzioniše. O nasledniku se veæ odavno razmišljalo, ali je smanjenje budžeta primoralo amerièku agenciju za istraživanje svemira da se zadovolji poboljšavanjem i renoviranjem šatla. Jedan od najzanimljivijih planova za naslednika šatlu ponudila je svojevremeno kompanija Lokid-Martin. Šatl je bio koncipiran za višenamensku upotrebu - i kao tarnsportno sredstvo i kao samostalna leteæa laboratorija. X-33 je bio predvidjen samo za transport, trebalo je da uzleæe bez dodatnih potisnih raketa i nije bilo predvidjeno da ima ljudsku posadu. Po povratku na zemlju bio bi spreman za nov let veæ kroz nekoliko dana, a ne nekoliko meseci kao šatl. Druga novina bili su motori tipa ”aerospajk,“ èije izduvne cevi se sužavaju, za razliku od šatlovih koje se šire. Èitava letelica trebalo je da bude sagradjena od specijalnog sintetièkog materijala, umesto od metala. Taj projekat je odbaèen, a NASA sada razmatra èak 15 drugih ideja za nove orbitalne letelice za višekratnu upotrebu. Bilo je predvidjeno da se do kraja ove godine taj izbor suzi na dve, a do 2006. godine na jednu. Dva osnovna zahteva za nove letelice biæe smanjenje troškova eksploatacije za 90 odsto i smanjenje moguænosti katastrofe sa jedan prema 250, koliko iznosi za šatl, na jedan prema deset hiljada. Gotovo je sigurno da æe katastrofa Kolumbije podstaæi mnoga nova istraživanja u ovoj oblasti.

XS
SM
MD
LG