Linkovi

Šta je moglo da bude uzrok katastrofe šatla Kolumbija? - 2003-02-03


Podaci kontrole leta, u vezi sa nesreænim letom šatla Kolumbija, pokazuju da se neposredno pre nego što se šatl raspao iznad Teksasa – temperatura u levom stajnom trapu poveæala za oko 5 stepeni, dok je temperatura leve strane orbitera skoèila za preko 30 stepeni Celzijusa. Radi poreðenja, temperatura na desnoj strani letilice poveæala se zaoko desetak stepeni, što je bilo i oèekivano. Istovremeno, poveæano trenje leve strane orbitera izazvalo je naginjanje šatla na levo, zbog èega je automatski pilot šatla poèeo da naginje orbiter u desno, kako bi stabilizovao letilicu. Menadžer programa šatla, RON DITMOR, kaže da ti podaci ukazuju na gubitak, odnosno ošteæenje, termo-ploèa èiji je zadatak da štite šatl tokom povratka u atmosferu. Gospdoin Ditmor, meðutim, smatra da je istraga još uvek u toku:

“Sve što èinim jeste da slažem razlièite delove slagalice, u pokušaju da razumem o èemu se radi. Još uvek nema odgovora.”

Zaštitne termo-ploèe, na levom krilu šatla Kolumbija, zadavale su brigu od poèetka misije. Tokom lansiranja, o njih je udario penasti izolator koji je otpao sa velikog centralnog pogonskog rezervoara, koji je podigao šatl u orbitu. Gospodin Ditmor kaže da je tada izvršenom analizom zakljuèeno da to neæe imati nikakvog uticaja na misiju. Meðutim, direktor amerièke svemirske agencije – NASA, Šon O Kif, kaže da istražitelji razmatraju i taj dogaðaj, kao i sve druge moguænosti:

“U ovoj fazi ne iskljuèujemo ništa. Nismo se koncentrisali na ovu ili onu teoriju. Gledamo na svaku moguænost koja je ovo mogla da izazove.”

Dok su interni istražitelji NASA-e vršili svoju istragu, gospodin O Kif je postavio admirala Harolda Gemana na èelo nezavisne komisije za istragu nesreæe. Admiral Geman je predsedavao istragom amerièke mornarice u vezi sa terorirtièkim bombaškim napadom na razaraè Kol, u omanskom zalivu, 2000-e godine. NASI pomažu timovi za vanredne situacije na saveznom i nivou država i lokalnih zajednica kako bi se pretražila teritorija u državama Teksas i Luizijana - duž putanje šatla, radi pronalaženja bilo kakvih ostataka letilice koji bi mogli da ukažu na razloge nesreæe. Bob Kabana, direkotr letaèkih operacija NASA-e, kaže da je potraga dovela do otkriæa posmrtnih ostataka nekih èlanova posade Kolumbije.

“Mi se prema tim posmrtnim ostacima odnosimo sa najveæim poštovanjem i brigom, kakvu i zaslužuju. “

Gospodin Kabana je dodao da je njegovo odeljenje u bliskom kontaktu sa porodicama poginulih astronauta, naglasivši da je za svaku porodicu zadužen poseban zvaniènik.

XS
SM
MD
LG