Linkovi

Amerièka mornarica prelazi na daljinsko upravljanje - 2003-01-31


Evo još jedne potvrde da æe sledeæa oblast razvoja kompjuterske tehnologije biti bežiène veze izmedju raznih uredjaja. Amerièka mornarica je saopštila da na svojim ratnim brodovima ugradjuje bežiène lokalne mreže kako bi kapetan i oficiri efikasnije kontrolisali i upravljali razlièitim sistemima. Ova akcija nazvana ”totalni brodski monitoring“ omoguæiæe èlanovima posade da sa bilo kog od kompjutera postavljenih svuda u brodu, kontrolišu sve sisteme. Drugim reèima, kapetan æe na primer iz bilo kod dela broda moæi da upravlja njime. Najvažnije je da æe sve veze biti ostvarene bežiènim putem, što ukida potrebu za ugradjivanjem kilometara raznih kablova, a to pored uštede vremena znaèi i uštedu tereta. Umesto toga, brod æe na primer moæi da nosi više goriva. Zanimljivo je da æe mornarica koristiti veæ razvijeni civilni bežièni protokol nazvan 802.11b, ali æe naravno svi podaci biti šifrovani. Do sada, dežurni na brodovima morali su u redovnim vremenskim razmacima da proveravaju sisteme i njihovo stanje ruèno upisuju u dnevnike. Sa novom, bežiènom vezom, sve ovo æe se obavljati automatski. Ali prikupljanje podataka nije najvažnija novina. Specijalan softver u svakom trenutku æe analizirati sve sisteme na brodu, izvlaèiti zakljuèke i unapred upozoravati na moguæe kvarove. Mornarica kaže da joj je cilj da posadu, na primer razaraèa, smanji sa 300 na svega 90 ljudi i žena. A jedini naèin za to je - kompjuterizacija.

XS
SM
MD
LG