Linkovi

Povelja u utorak u saveznoj skupštini - 2003-01-31


Predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ izjavio je da æe Povelja i prateæi zakon biti razmotreni na zajednièkoj sednici oba veæa.

”Kada to bude usvojeno i proglašeno, oèekujem da æemo za mesec dana uspeti da izaberemo sve potrebne predstavnike u institucijama nove državne zajednice, predsednika skupštine, predsednika države, sud... tako da u martu državna zajednica poène normalno da funkcioniše,“ rekao je Miæunoviæ. Potpredsednik Demokratske stranke Èedomir Jovanoviæ oèekuje da æe Usavna povelja i zakon o njenom sprovoðenju biti naredne nedelje usvojeni u saveznom parlamentu da æe do kraja februara biti formirane institucije nove države.

Prièinjena je oèigledna šteta kašnjenjem usvajanja povelje, rekao je Jovanoviæ. Ne mislimo da je dobro uslovljavati našu državu prijemom u Savet Erope i isticati problem Haga kao nepremostivu prepreku tom procesu, rekao je Jovanoviæ i kao primer spomenuo druge države koje imaju problem sa Haškim sudom ali su ravnopravne èlanice Saveta Evrope. Povodom nagoveštaja da bi prijem državne zajednice Srbija i Crna Gora u Savet Evrope mogao da zavisi i od saradnje sa Haškim tribunalom, predsednik Stranke srpskog jedinstva Borislav Peleviæ smatra da meðunarodna zajednica nastavlja politiku dvostrukih aršina prema našoj zemlji za šta je, izmeðu ostalog odgovorna jugoslovenska diplomatija. Peleviæ je inaèe oštro kritikovao rad Saveznog ministarstva inostranih poslova i izrazio razoèarenje zbog predloga da Goran Svilanoviæ ostane šef diplomatije i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U medjuvremenu, juèerašnja presuda okrivljenima za èetvorostruko ubistvo 3. oktobra 1999. godine na Ibarskoj magistrali izaziva oštre reakcije politièke i struène javnosti i oživljavanja temu neobavljene lustracije u pravosudnom sistemu.

Srpski ministar pravde Vladan Batiæ izrazio je uverenje da æe u žalbenom postupku na presudu, Vrhovni sud Srbije utvrditi sve relevantne okolnosti i doneti meritornu odluku.

”Ovaj sluèaj pokazuje da u Srbiji pravdu treba da dele ljudi sa visokim stepenom èasti, ponosa, dostojanstva, samosalnosti i hrabrosti jer neèasnima, savitljivima i kukavicama nema mesta u pravosuðu,“ smatra Batiæ. ”Od poèetka sam bio zagovornik jedne kompletne i potpune lustracije u našem pravosuðu, a ova presuda pokazuje da je to jedini pravi naèin i put,“ rekao je srpski ministar pravde Vladan Batiæ.

Ministar Batiæ naglašava da je slobodno i nezavisno sudstvo trebalo da bude rezultat demokratskih promena nastalih posle 5. oktobra 2000. godine ali da je svako dobronamerno upozorenje da takvo pravosuðe nije nikakva metafizièka kategorija, nego da mora biti u funkciji države Srbije i njenih graðana, doèekivano je na nož od dela vlasti, opozicije, nevladinih organizacija, medija i samog sudstva sa argumentacijom kako se izvršna vlast meša u rad nezavisnog pravosuða.

I potpredsednik Demokratske stranke Èedomir Jovanoviæ povodom juèerašnje presude kaže da ta stranka nije zadovoljna stanjem u domaæem pravosuðu, ali insistira da je njegova ocena politièka, a ne pravna jer ne želi da se ona tumaèi kao pritisak na pravosudje. Pomoænik saveznog ministra pravde Nebojša Šarkiæ smatra da je do sada ova presuda komentarisana na neprimeren naèin, a davanje bilo kakvih izjava znaèi jedan vid pritiska na sud.

I sudija Vrhovnog suda Srbije Vida Petroviæ Škero odbacila je sve kritike na raèun sudstva povodom presude u sluèaju Ibarska magistrala i založila se da kvalitet neke sudske odluke može da ocenjuje samo viši sud.

XS
SM
MD
LG