Linkovi

Amerièki zakonodavci apeluju za produžavanje inspekcija - 2003-01-31


Zamenik državnog sekretara, Rièard Armitidž oštro se sukobio sa èlanovima senatskog odbora za spoljnopolitièke odnose, ukljuèujuæi i republikanske senatore, koji su tražili produženje misije inspektora za naoružanje. Armitidž se, pored ostalog, usprotivio apelu umerenog republikanskog senatora Linkolna Èejfija iz države Roud Ajlend, da se inspektorima dozvoli dodatnih do godinu dana za obavljanje misije pre odluke o ratu sa Irakom:

“Mislim da se amerièki narod oseæa bezbednim dok su inspektori tamo”. Armitidž je uzvratio:

“Senatore, oèigledno imamo razlièito mišljenje o tome. Primetio bih da amerièki narod èeka veæ više od 12 godina. Ako nema saradnje, još jedna godina samo æe poveæati opasnost”.

Armitidž je, zajedno sa amerièkim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama, Džonom Negroponteom, informisao èlanove senatskog odbora o prošlonedeljnom izveštaju šefova vojnih inspektora podnetom Savetu bezbednosti. Kada je senator Èejfi primetio da u izveštaju stoji da postoji odreðena saradnja, ambasador Negroponte je ukazao na zakljuèak šefa vojnih inspektora, Hansa Bliksa da u “znatno meri nedostaje suštinska saradnja”. Èejfi je bio odseèan:

“Znaèi odluka o ratu zavisi od cepidlaèenja o tome da li ima ili nema saradnje”.

Dok se nastavlja gomilanje amerièkih trupa u Zalivskom regionu, zamenik državnog sekretara Armitidž je istakao da je stav amerièke vlade da iraèkom lideru, Sadamu Huseinu istièe vreme za mirno razoružavanje. Armitidž je takoðe rekao da misli da neæe biti potrebno usvajanje druge rezolucije Saveta bezbednosti o preduzimanju vojne akcije ukoliko Sjedinjene Države same budu odluèile da je neophodna primena sile za razoružavanje Iraka. Ipak, dodao je da bi takva rezolucija bila poželjna.

XS
SM
MD
LG